Meny

Handlekurv

Registrering og vedlikehold av brukere (lærere og elever)

Administrering av brukere og digitale ressurser gjør du i Brukeradministrasjonen. Den finner du på Min side når du er innlogget på cdu.no.

Registrer ny lærer-/elevbruker

Gå til Brukeradministrasjonen og velg Elever eller Lærere.
Velg opprett ny elev/lærer. Fyll inn nødvendig informasjon.
(E-postadresse er ikke obligatorisk for elever.)

For å registrere flere brukere på en gang, velg Masseimport. Følg oppskriften.

Kontaktperson

Kontaktperson vil motta e-postvarsler knyttet til skolens digitale ressurser fra Cappelen Damm Undervisning. En kontaktperson har mulighet til å gi en annen lærer rollen Kontaktperson. Dette gjøres i oversikten over Lærere i Brukeradministrasjonen. Velg 'Rediger bruker', huk av for kontaktperson på brukeren og avslutt med 'Lagre valgte'.

Det kan være flere enn én kontaktperson ved en skole.

For skoler som ikke bruker Feideinnlogging på cdu.no:

Som kontaktperson vil du motta e-post med beskjed om å bekrefte at nye brukere som registrerer seg er ansatt ved skolen. Merk at alle registrerte lærere kan bekrefte nye brukere, men e-postvarsel sendes kun til kontaktpersoner.

Verifiseringsprosessen har til hensikt å sikre at elever eller andre ikke utgir seg for å være ansatt ved skolen. Cappelen Damm kan ikke ta dette ansvaret.

Sletting av brukere

Gå til Brukeradministrasjonen og velg Elever eller Lærere.
Klikk på 'Slett bruker(e)'. Huk av for de brukerne du ønsker å slette. Avslutt med 'Slett valgte'.