FEIDE

Felles Elektronisk IDEntitet - Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren

Benytt Feide på cdu.no

Skolens vertsorganisasjon hos Feide (dvs. kommunen/fylkeskommunen) må abonnere på tjenesten 'Cappelen Damm undervisning' fra Cappelen Damm AS. Spørsmål om dette rettes til din lokale brukerstøtte hos Feide.

Hvis skolen ønsker å benytte innlogging via Feide på cdu.no, ta kontakt med oss på telefon 21 49 70 00 eller e-post, så veileder vi dere videre!

Merk! Vær oppmerksom på at når skolen er aktivert for Feideinnlogging hos oss, må alle brukere ved skolen benytte Feide ved innlogging på cdu.no og våre digitale læremidler.

 

Logg inn med din Feidebruker på cdu.no

Dersom skolen er aktivert for Feideinnlogging i vårt system, kan du logge direkte inn med din Feidebruker på cdu.no. Du oppretter automatisk en bruker i det du logger inn. Dette gjelder både lærere og elever.

Din Feideinformasjon

Du kan logge inn på tjenesten Min Feide-side for å finne alle opplysninger som er lagret om deg og din organisasjon hos Feide.

Glemt brukernavn eller passord hos Feide

Kontakt din lokale brukerstøtte. Finn din lokale brukerstøtte her.

Jeg får feilmelding/får ikke logget inn med Feide

Hvis skolen du tilhører ikke er aktivert for Feideinnlogging i våre systemer, vil du få feilmeldingen:
"Din skole er ikke aktivert for FEIDE-innlogging i våre systemer. For å bli aktivert, ta kontakt med Kundeservice."

Feidegrupper

Feidegrupper opprettes i Feide og må vedlikeholdes i Feide. Dette forutsetter at fylkeskommunen/kommunen har oppdatert versjon av norEdu*-spesifikasjonen, versjon 1.6. Feidegrupper populeres ved at brukere logger inn på cdu.no med Feide.

Legg til Feide-ID på allerede registrerte brukere

Dersom skolen er satt til Feideinnlogging hos oss og det fins registrerte brukere på skolen uten Feide-ID, må det legges inn Feide-ID for dem i Brukeradministrasjonen for at de skal kunne logge seg inn.

Gå til Brukeradministrasjonen og klikk på Lærer eller Elever. Klikk på 'Rediger bruker(e)' og kolonnen for Feide-ID vil bli redigerbar. Legg inn Feide-ID på hver bruker og avslutt med Lagre.

En komplett Feide-ID består av et brukernavn og en tilhørighet, for eksempel brukernavn@abc.kommune.no. Er det du i tvil om hva som er din Feide-ID. Kan du logge deg inn på http://innsyn.feide.no og sjekk feltet «Personlig ID hos organisasjonen» Tilhørigheten (alt etter @) er lik for alle brukerne på skolen.