Faglitteratur og læremidler fra Cappelen Damm Undervisning

Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829.

 

  • Digital dugnad | Hjemmeundervisning

    Vi åpner våre digitale læremidler

    Som et bidrag i dugnaden for god hjemmeundervisning har vi åpnet en rekke digitale tjenester med nyutviklet innhold.

  • Vi avlyser vårens kurs etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Vi vil gjøre opptak av enkelte foredrag og legge dem ut på Cappelen Damm TV.

Samtaler med forfattere

Podcast


Hør våre forfattere!
Samtaler om fagbøker og Cappelens upopulære skrifter.

 

Lytt til episoder av Elevrådet og få fart på diskusjoner i klasserommet!

Videoforedrag fra våre seminarer og arrangementer

Cappelen Damm TV

Cappelen Damm Undervisning inviterer årlig til en rekke seminarer og arrangementer.

På Cappelen Damm TV kan du se video av foredragene og dele med kollegaer.

Du kan også se våre forfattere presentere fagbøker og læremidler.