Boklansering: Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd

20. august inviterer LEVE til lansering av boken Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd.

Arrangementet vil også bli streamet fra kl. 17:00.

Med LEVEs ferske bok Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd ønsker vi  å bidra til større åpenhet og en skarpere debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordoverlevende og etterlatte. Et bredt utvalg skribenter – fra forskere, politikere og kjente samfunnsstemmer til personer med egenerfaring, fylkeslagsrepresentanter og likepersoner i LEVE – har bidratt med viktige og nye perspektiver på selvmord, alle med ett mål til felles: å redusere antall selvmord i Norge.

Forfatterne drøfter spørsmål som: Hva består godt forebyggende arbeid i? Hva er god ivaretakelse av selvmordsetterlatte? Hvordan kan vi møte overlevere etter selvmord? Ikke minst løfter boken frem et svært viktig element i selvmorddebatten, nemlig sammenhengen mellom god ivaretakelse av selvmordsetterlatte og forebyggende arbeid: Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd.

 

PROGRAM

Kl. 17 – 18.15

Konferansier: Terese Grøm, generalsekretær i LEVE

 

Kl. 17:00 Velkommen v/redaktør CDA og generalsekretær Terese Grøm i LEVE

Kl. 17:05 Bokens mål og mangfold v/medredaktør Vigdis Songe-Møller

Kl. 17:15 Filmsnutt av Johan Schultz, ung etterlatt og medforfatter

Kl. 17:20 Innledning til panelsamtale v/ samtaleleder og styreleder i LEVE, Einar J. Jakobsen

Kl. 17:25 Panelsamtale med deltakere:

               Kari Dyregrov, redaktør og fagperson

               Rita Småvik, fagperson og medforfatter

               Kjell Soleim, etterlatt og medforfatter

Kl. 18:05 Kultur

Kl. 18:15 Takk for i dag

 

Følg arrangementet her: Lenke kommer