Skolen fra Cappelen Damm - for barnetrinnet

Dag Petter og Kjetil viser mange inspirerende og relevante eksempler på hvordan du kan bruke våre helt nye digitale læremidler i undervisningen på barnetrinnet.

Prosjektveilederen

Kategori:

Skal du være prosjektleder og lurer på hvordan du skal løse den utfordringen? Denne boken gir deg sentrale grep så du kan skape gode prosjektprosesser og lykkes med prosjektene dine, og innholdet baserer seg på en kombinasjon av beste prosjektpraksis og den nyeste forskning på området.