Mann vinker til pc-skjerm Foto: DjelicS/Getty Images

Ønsker dere en digital presentasjon for skolen?

Redaktører og forfattere kan stille på en digital presentasjon og videomøte med skolen din.

Send e-post til om hvilket fag/læreverk og gjerne noen flere forslag til tidspunkt.

Epost til markedsavdeling Videregående

Epost til markedsavdeling Norsk som andrespråk

 

Under "Fagfornyelsen" på Cappelen Damm TV finner du filmer som også kan gi god informasjon i en vurderingssituasjon.

Her kan du gjøre deg kjent med eksisterende Unibøker, vårt digitale format for alle nyheter.