Foto: damircudic/Getty Images

Som et bidrag i dugnaden for god hjemmeundervisning har vi åpnet en rekke digitale tjenester med nyutviklet innhold.

Engasjerende og kvalitetssikret digitalt innhold, som er skreddersydd alderstrinn og kompetansemålene i læreplanene, er nå åpnet og fritt tilgjengelig for alle skoler:

Grunnskole og videregående

Skolen fra Cappelen Damm
En helt ny portal med læremidler for alle fag for grunnskolen utviklet til fagfornyelsen som iverksettes ved skolestart 2020.
Det kreves innlogging med Feide.

Unibok
80 titler digitale lærebøker for grunnskole og videregående. Alle forlagets kjente lærebøker finnes i en digital versjon.

coSinus
Et helt nytt digitalt læreverk i matematikk for videregående skole.

 

 

Norsk som andrespråk

Basar
Et digitalt læremiddel med teori og oppgaver for voksne og unge deltakere med norsk som andrespråk.

Flere digitale ressurser for undervisning i norsk som andrespråk tilbys gratis ut skoleåret. 

Lisenser til kr. 0,- ved bestilling i mars 2020.