Kvinne som jobber på laptop Foto: Getty Images/Jay Yuno

Vi bidrar i dugnaden for god hjemmeundervisning og tilbyr mange digitale ressurser for undervisning i norsk som andrespråk gratis ut skoleåret.
Tilbudet gjelder ved bestilling i mars 2020.