Foto: Adobe Stock

Vi bidrar i dugnaden for god hjemmeundervisning. Nå kan elever og lærere i videregående skole og ungdomstrinnet bruke Unibok gratis.

Unibok er den digitale utgaven av læreboka og har god funksjonalitet som støtter elevenes leseforståelse når de leser på digitale flater.

- Fellesfagene for yrkesfag og studieforberedende

- Fremmedspråkene

- Programfagene for studieforberedende

- I matematikk anbefaler vi coSinus som også er åpen nå: cosinus.cdu.no

 

Alle bøkene har nå integrert ordbok. Flere unibøker har innlest læreboktekst i tillegg til syntetisk tekst-til-tale-funksjon som gir god støtte til lesesvake elever og verktøy for markeringer, notater og søk.

Logg inn med Feide på www.unibok.no. Du finner bøkene under Mine unibøker.

Lærebøkene i Unibok dekker kompetansemålene i de respektive fagene og er pedagogisk gjennomarbeidede og kvalitetssikret.