Vær oppmerksom på fakturaadressen etter kommune- og fylkessammenslåing 01.01.2020, før det opprettes nye bestillinger i nettbutikken.

Fakturaadresse må være oppdatert hos oss før bestillinger sendes inn.
Fakturaadresse ikke kan ikke endres på en bestilling etter at den er sendt inn.

Vi jobber så raskt vi klarer med endring av fakturaadresser for alle våre kunder som er berørt av kommune- og fylkessammenslåing.

Hvis du ser at fakturaadressen deres ennå ikke er oppdatert hos oss og det haster å få sendt inn bestilling, vennligst send oss en epost slik at vi kan prioritere oppdatering av deres fakturaadresse.
Når fakturaadressen er korrekt, kan bestillinger sendes inn.

Merk! Bestillinger gjort i 2019 er opprettet med gjeldende fakturaadresse for 2019.

 

Nye kommuner:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/nye-kommuner/id2470015/

Nye fylker:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regionreform/regionreform/nye-fylker/id2548426/