Foto: SDI Productions/Getty Images

Vi inviterer til en inspirerende kursdag hvor du får informasjon om nye læremidler og nye læreplaner i flere fag på samme dag. Sett gjerne av datoene for barnetrinnsdager og ungdomstrinnsdager allerede! Kursinvitasjoner kommer i januar.

Kursdagene er gratis for grunnskolelærere og inkluderer lunsj.
Tidspunkt kl. 11.00-16.00

 

Kursdager barnetrinnet:

Oslo onsdag 11. mars
Bergen tirsdag 24. mars
Stavanger tirsdag 31. mars
Kristiansand tirsdag 21. april
Trondheim onsdag 29. april


For 1-4 presenterer vi læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

For 5-7 blir det parallellseminarer:
1. Norsk eller naturfag og samfunnsfag
2. Matematikk eller engelsk

 

Kursdager ungdomstrinnet:

Oslo tirsdag 10. mars
Bergen mandag 23. mars
Stavanger mandag 30. mars
Kristiansand onsdag 22. april
Trondheim torsdag 30. april

 

Parallellseminarer

1. Norsk eller naturfag
2. Matematikk eller engelsk