Gratis utprøving av Skolen fra 14. mai!

Skolen fra Cappelen Damm tilbyr digitale læremidler i alle fag. Her kan du enkelt planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere undervisningen din.

Planlegging av undervisningen – alt innhold i Skolen er lagt inn i årsplaner for det enkelte fag og trinn. Du har alltid god oversikt over hvor du er i forhold til læringsforløpet.

Tilpasning av undervisningen – Lærer kan styre elevenes aktivitet ved å tildele innhold. Slik kommer dere også fort i gang med undervisningen.

Gjennomføring av undervisningen – Innhold i årsplanene er strukturert inn i undervisningsopplegg ned til den enkelte undervisningsøkt.

Vurdering av undervisningen – Statistikkverktøyet i Skolen er alltid lett tilgjengelig. Her har du oversikt over all aktivitet på klasse- eller elevnivå.

 

Les mer og prøv ut gratis på skolen.cdu.no

 

Skolen fra Cappelen Damm og Den teknologiske skolesekken

Skolen fra Cappelen Damm er en digital tjeneste hvor du vil finne digitale læremidler i alle fag på alle trinn i Grunnskolen.

Alt innhold er utviklet til fagfornyelsen (LK20) og alle læringsstier er knyttet til kompetansemålene i læreplanen. I skoleåret 2019/20 vil tjenesten fortløpende bygges opp med gode undervisningsopplegg slik at den til slutt vil berøre samtlige kompetansemål.
 

Tjenesten er allerede svært innholdsrik, og din skole kan ta den i bruk allerede nå, og være med på denne utviklingen.


Du trenger kun å bestille ett fag, men vi lar deg likevel få tilgang til alt innhold i hele tjenesten gjennom hele skoleåret.


Pris for ett fag er kr 149,- per elev for hele skoleåret (eks mva).

 

Den teknologiske skolesekken (DTS) fra Utdanningsdirektoratet gir skoleeiere anledning til å søke om økonomisk tilskudd til kjøp av digitale læremidler. Skolen fra Cappelen Damm er berettiget dette tilskuddet, og det er estimert at dette tilskuddet vil være ca. kr 95,- per elev.

 

Forhåndsbestill Skolen fra Cappelen Damm her!

 

Tilbakemelding
Vi er interessert i dine erfaringer.
Send oss dine innspill om Skolen fra Cappelen Damm
Vi trekker vinnere av gavekort på kr 500,- blant de som sender inn tilbakemelding.