Skolen fra Cappelen Damm tilbyr digitale læremidler i alle fag. Her kan du enkelt planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere undervisningen din.

Planlegging av undervisningen – alt innhold i Skolen er lagt inn i årsplaner for det enkelte fag og trinn. Du har alltid god oversikt over hvor du er i forhold til læringsforløpet.

Tilpasning av undervisningen – Lærer kan styre elevenes aktivitet ved å tildele innhold. Slik kommer dere også fort i gang med undervisningen.

Gjennomføring av undervisningen – Innhold i årsplanene er strukturert inn i undervisningsopplegg ned til den enkelte undervisningsøkt.

Vurdering av undervisningen – Statistikkverktøyet i Skolen er alltid lett tilgjengelig. Her har du oversikt over all aktivitet på klasse- eller elevnivå.

 

Les mer og prøv ut gratis på skolen.cdu.no

 

Skolen fra Cappelen Damm

Skolen fra Cappelen Damm er en digital tjeneste hvor du vil finne digitale læremidler i alle fag på alle trinn i Grunnskolen.

Alt innhold er utviklet til fagfornyelsen (LK20) og alle læringsstier er knyttet til kompetansemålene i læreplanen. I skoleåret 2019/20 vil tjenesten fortløpende bygges opp med gode undervisningsopplegg slik at den til slutt vil berøre samtlige kompetansemål.

Tjenesten er allerede svært innholdsrik, og din skole kan ta den i bruk allerede nå, og være med på denne utviklingen.

Du trenger kun å bestille ett fag, men vi lar deg likevel få tilgang til alt innhold i hele tjenesten gjennom hele skoleåret.


Pris for ett fag er kr 149,- per elev for hele skoleåret (eks mva).

 

Tilbakemelding
Vi er interessert i dine erfaringer.
Send oss dine innspill om Skolen fra Cappelen Damm
Vi trekker vinnere av gavekort på kr 500,- blant de som sender inn tilbakemelding.