Godkjent for innkjøpsstøtte

Læremidler for videregående

Oversikt over våre læremidler som tilfredsstiller krav og er godkjent for innkjøpsstøtte fra Den teknologiske skolesekken.

Søkeperioden er 2. mai - 1. juli 2019.

 • Unibok
 • Brettbok
 • Access to English
 • Alle tiders historie
 • Ankunft
 • Basar
 • BIOS
 • Core English
 • Delta!
 • Deutsch Drei Digital
 • Enchanté
 • Engasjerende naturfag
 • Espanol Tres Digital
 • Geografi
 • Gym
 • Gymnos
 • Hei!
 • Helsefagarbeideren
 • Her på berget
 • Historie og filosofi
 • Historie
 • Historisk atlas
 • I arbeidslivet
 • I same verda
 • I samme verden
 • Jobbstart
 • Juss og samfunn
 • Kjemien stemmer
 • Klasse!
 • Kode
 • Kommunikasjon og kultur
 • Kontakt
 • Kosmos
 • Kraft
 • Liv og helse
 • Mangfald
 • Mangfold
 • Moment
 • Norges historie
 • Norsk på 1-2-3
 • Norsklab
 • Nye vegar til nynorsk
 • Ord
 • Pareto
 • Politikk og makt
 • Psykologi
 • På vei
 • Rendez-vous
 • Rom stoff tid
 • Rom stoff tid Forkurs
 • Samspill
 • Sesam
 • Sinus
 • Sosio
 • Språkporten
 • Stein på stein
 • Tracks YF
 • Tracks SF
 • Vamos
 • Vekst
 • Verdens historie
 • Vidas
 • Visjon
 • Watch

 

Utdanningsdirektoratet vil komme med nødvendig informasjon om hvordan man går fram for å søke, og hvordan fordelingsnøkkelen blir.

Udir sine sider om Den teknologiske skolesekken

Tilskudd fra
Den teknologiske skolesekken

Nå kan du få økonomisk støtte til innkjøp av digitale læremidler! Men du må sørge for at din skoleeier er klar over dette og sender inn søknad, og det gjelder for både grunnskole og videregående skole.