Godkjent for innkjøpsstøtte

Læremidler for grunnskolen

Oversikt over våre læremidler som tilfredsstiller krav og er godkjent for innkjøpsstøtte fra Den teknologiske skolesekken.

Søkeperioden er 2. mai - 1. juli 2019.

 • Skolen fra Cappelen Damm
 • Unibok
 • Brettbok
 • Digital vurdering
 • Stairs Online
 • Connect Workspace
 • Radius
 • Faktor
 • Nova Digital
 • Nye Makt og Menneske Digital
 • Norsk Start

 

Utdanningsdirektoratet vil komme med nødvendig informasjon om hvordan man går fram for å søke, og hvordan fordelingsnøkkelen blir.

Udir sine sider om Den teknologiske skolesekken

Tilskudd fra
Den teknologiske skolesekken

Nå kan du få økonomisk støtte til innkjøp av digitale læremidler! Men du må sørge for at din skoleeier er klar over dette og sender inn søknad, og det gjelder for både grunnskole og videregående skole.