Oversikt over våre læremidler som tilfredsstiller krav og er godkjent for innkjøpsstøtte fra Den teknologiske skolesekken.

Søkeperioden er 2. mai - 1. juli 2019.

 • Skolen fra Cappelen Damm
 • Unibok
 • Brettbok
 • Digital vurdering
 • Stairs Online
 • Connect Workspace
 • Radius
 • Faktor
 • Nova Digital
 • Nye Makt og Menneske Digital
 • Norsk Start

 

Utdanningsdirektoratet vil komme med nødvendig informasjon om hvordan man går fram for å søke, og hvordan fordelingsnøkkelen blir.

Udir sine sider om Den teknologiske skolesekken