29.03 KL 07:45 til KL 09:15
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

Velkommen til lansering antologi!

Interessekonflikter i forskning

Hva er egentlig interessekonflikter i forskning og hva står på spill når de oppstår? Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert under lanseringen av antologien «Interessekonflikter i forskning».

De siste årene har Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fått flere henvendelser der det problematiseres hvordan forskere og forskningsinstitusjoner styres av politiske eller økonomiske interesser, der forskningsresultater trekkes i tvil, og der det fremmes anklager om fusk eller dårlig kvalitet.

Et fellestrekk ved disse sakene er at de har fulgt politiske skillelinjer rundt industri, havbruk, bruk eller vern av naturverdier m.m. Det har samtidig vært en offentlig debatt om politikernes bruk av forskning, der uttalelser fra flere statsråder har vekket bekymring. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg fikk kritikk fra flere hold da han uttalte at Havforskningsinstituttet skal være et næringsvennlig institutt og dele ambisjonene regjeringen har for oppdrettsnæringen. Tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug ble beskyldt for å tolke forskningsrapporter på en måte som forfatterne ikke kjenner seg igjen i. Flere forskere har også ropt varsku om økende grad av oppdragsforskning og kommersialisering av forskningen generelt.

Denne antologien tematiserer ulike etiske aspekter ved interessekonflikter i forskning, blant annet:

•Hva er egentlig interessekonflikter i forskning?

•Er idealet om interesseløshet realistisk?

•I hvilken grad kan åpenhet bøte på utfordringene knyttet til interessekonflikter?

Boka gir ingen fasitsvar, men NENT håper den vil bidra til refleksjon og debatt om hvordan forskningsetikken kan ivaretas når det oppstår interessekonflikter i forskning.

Boken «Interessekonflikter i forskning» gis ut med åpen tilgang på Cappelen Damm Akademisk. Bokens redaktører er Helene Ingierd (NENT),  Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning og NENT) og Kjellrun Hiis Hauge (HVL og NENT).

Lanseringmøtet er åpent og gratis, men vi ber om påmelding av hensyn til frokostbestilling.

Velkommen!