Læremidler for det digitale klasserommet

Cappelen Damm undervisning på NKUL

NKUL 2018

Besøkte du vår stand på NKUL og hørte om våre læremidler for det digitale klasserommet?

Vi presenterte læremidler som:

• Cappelen Damm skole – vår digitale nysatsing for Fagfornyelsen for alle fag i grunnskolen

Språkporten – grammatikk og øving for engelsk og fremmedspråk for videregående skole og ungdomsskolen

Toktok språkopplæring for småtrinnene

 

Unibok, vårt digitale bokformat med responsivt design ble også presentert for nysgjerrige lærere. Vi leverer bøker for videregående skole og ungdomsskolen i dette formatet – se unibok.no.

Fagfornyelsen er underveis, og den vil naturligvis stille nye krav til alle læremidler. Vi setter fortsatt fagkunnskap i sentrum, samtidig som vi legger til rette for tverrfaglighet. Vi lar læreplanens overordnede del være en bærebjelke i vårt utviklingsarbeid, og grunnopplæringens verdier og prinsipper står i sentrum.
 

Er du interessert i å vite mer om vårt fokus fram mot Fagfornyelsen, ta gjerne kontakt!