Har du husket å bestille nye lisenser for skoleåret 2018/2019?

Noe du ønsker å se nærmere på før du bestiller? Ta gjerne kontakt med oss for prøvelisenser på våre digitale læremidler.

Språk i endring - elevrådet tar saken!

Lytt til Cappelen Damm Undervisnings første podcast. Last ned diskusjonsoppgaver til temaet - lykke til med en morsom og litt annerledes time

Fagsnakk fra Cappelen Damm

Les mer om innføringstakten og prosessen på bloggen vår Fagsnakk.

Merk deg at fagfornyelsen foreløpig ikke gjelder programfagene i videregående skole med unntak av engelsk. For religion og etikk Vg3 vil den nye læreplanen først gjelde fra høsten 2022. 

Se alle våre digitale læremidler

Digitale læremidler

Cappelen Damm Grunnskole har over 150 digitale læremidler. Elevene kan følge læringsstier på eget nivå og får god hjelp til tekstskaping. Vi har utforskeroppgaver og mer spillpregede drilloppgaver. Strømming av lyd, film, tavlebok for læreren og omvendt undervisning er andre viktige elementer. I lærerens nettressurs fins årsplaner, kapittelprøver, forslag til undervisningsopplegg og mye mer. Vi har også digitale semesterprøver i mange fag.