1001 tekster – Konkurransen som ble et eventyr!

Da vi utlyste en skrivekonkurranse for ungdomstrinnet i forbindelse med vårt nye norskverk Norsk 8–10, håpte vi selvfølgelig på stor interesse og mange bidrag.

Men vi hadde ikke drømt om hvor imponerende responsen skulle bli. Påmeldingene strømmet inn fra skoler over hele landet.

Fagsnakk fra Cappelen Damm

I antologien "Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet" dreier temaene seg rundt forholdet mellom barn og unge og deres fysiske omgivelser i byområder, kjøpesentre eller institusjoner som barnehager og skoler.

Digitale læremidler

Cappelen Damm har 250 forskjellige digitale læremidler. Elevene kan følge læringsstier på eget nivå og får god hjelp til tekstskaping. Vi har utforskeroppgaver og mer spillpregede drilloppgaver. Strømming av lyd, film, tavlebok for læreren og omvendt undervisning er andre viktige elementer. I lærerens nettressurs fins årsplaner, kapittelprøver, forslag til undervisningsopplegg og mye mer. Vi har også digitale semesterprøver i mange fag.

Digitale plattformer

Cappelen Damm Grunnskole har over 150 digitale læremidler. Les mer om hvilke plattformer og hvilke læremidler som passer deg og dine elever.

Vi tilbyr et bredt mangfold av ressurser for både lærere og elever, fra digitale lærerveiledninger til digitale elevbøker og streaming av lyd.