• Å lære matematikk vil si å lære måter å tenke på

    Radius 1-4 vår 2018

    Å kommunisere, samarbeide og lytte. Dette er viktige kompetanser vi skal lære elevene våre. De skal også kunne reflektere over egen læring.
  • TYSK: Bergen | Oslo | Trondheim 18., 26., 27.04

    Tysk fagkurs 2018

    Velkommen til en spennende dag med tysk politikk, litteratur og faglig fokus!