• Engelsk for ungdomstrinnet

  Klar for eksamen med CONNECT!

  På dette kurset vil vi gi deg praktiske og nyttige tips til hvordan du kan sikre en god progresjon og økt kompetanse både skriftlig og muntlig for dine elever – både til eksamen og i livet etter.
 • Matematikk for mellomtrinnet

  Radius 5-7 våren 2018

  Velkommen til et nyttig og inspirerende ettermiddagskurs for matematikklærere på mellomtrinnet! Kurset varer fra kl. 16.30 til 20.00 og starter med et hyggelig måltid.
 • Samfunnsfag og KRLE 8-10

  Hva gjør porno med ungdommers identitetsdannelse?

  Eirik Husby Sæther er politietterforsker og forfatter. Tirsdag 20. mars tar han for seg temaer som for mange er tabubelagte og vanskelige: Seksualitet, pornografi, grensesetting, kommunikasjon og forventninger.
 • Å lære matematikk vil si å lære måter å tenke på

  Radius 1-4 vår 2018

  Å kommunisere, samarbeide og lytte. Dette er viktige kompetanser vi skal lære elevene våre. De skal også kunne reflektere over egen læring.
 • TYSK: Bergen | Oslo | Trondheim 18., 26., 27.04

  Tysk fagkurs 2018

  Velkommen til en spennende dag med tysk politikk, litteratur og faglig fokus!