Skolen fra Cappelen Damm - for ungdomstrinnet

Dag Petter og Kjetil viser mange inspirerende og relevante eksempler på hvordan du kan bruke våre helt nye digitale læremidler i undervisningen på ungdomstrinnet.