Jente med gul genser og headsetFoto: iStock/Halfpoint

Har du elever med lesevansker? De kan ha rett til å låne skolelydbøker gratis gjennom skolelydboktjenesten til Statped.

Statped produserer og låner ut skolelydbøker til elever som trenger dette.

Elever har rett til å låne og bruke skolelydbøker hvis de har

  • svekket syn
  • dysleksi eller andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok, eksempelvis CP eller ME
  • kognitive utfordringer og / eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

statped.no kan du lese mer om utlånsordningen og søke i databasen. Statped produserer skolelydbøker etter hvert som det blir meldt inn behov.

Unibøker
Uniboka kan være et godt alternativ for elever som trenger lydstøtte. I uniboka kan elevene få lest opp tekst, i tillegg til at unibøkene har integrert ordbokfunksjon og gode verktøy for studieteknikk. Vi lager unibøker av alle flergangsbøker fra 5. trinn og til og med videregående skole.