Her får du en kortfattet oversikt over hva vi tilbyr i de ulike fagene, trykt og digitalt. Hvis du ønsker mer informasjon om læreverkene, kan du søke opp hvert enkelt læreverk i søkefeltet.

Skolen fra Cappelen Damm

Skolen fra Cappelen Damm er et helt nytt digitalt læremiddel for grunnskolen til fagfornyelsen. Med svært få unntak inneholder Skolen kun innhold som er helt nylaget. Skolen kan brukes både som selvstendig læremiddel og sammen med bøker (trykte eller digitale) og dekker følgende fag:

 

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • KRLE for barnetrinnet
 • Musikk
 • Kunst og håndverk
 • Kroppsøving
 • Mat og helse
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk

  Klara og Karl i film fra Skolen fra Cappelen Damm
   

Skolen dekker også programmering på mellomtrinnet og ungdomstrinnet og de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. I det rikholdige Biblioteket har elevene tilgang til skjønnlitterære barne- og ungdomsbøker og faktabøker.

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag kan bestilles som enkeltfag dersom dere ikke ønsker å gå for totalpakken. Det gjelder i tillegg tysk, spansk og fransk for ungdosmtrinnet. Lisenser til enkeltfag gir også tilgang til de tverrfaglige temaene og Biblioteket.

Lærestoffet i Skolen er organisert i læringsstier, og digtale utgaver av bøker er ikke inkludert i Skolen. Til skolestart 2022 kommer det også øverom i basisfagene.

 

Trykte læremidler
Vi lager trykte læremidler i norsk, matematikk, engelsk og naturfag på alle trinn, i tillegg til samfunnsfag for småtrinnet og samfunnsfag, mat og helse og tysk for ungdomstrinnet. Skoleåret 2022/2023 lanserer vi KRLE for ungdomstrinnet.


Trykte lærerveiledninger

Lærerveiledningene til barnetrinnet er laget etter samme mal som lærerveiledningene til tidligere læreverk.

For ungdomstrinnet har vi utviklet en helt ny type Lærerens bok. Læreren får elevboka med en ekstra bred marg og trenger derfor ikke elevbok i tillegg. I margen finner du synliggjøring av kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige tema, henvisninger til innholdet i den digitale lærerressursen, undervisningstips, og tips til vurdering.

Side fra Matematikk 8 Lærerens bok
Side fra Matematikk 8 Lærerens bok
 


Digitale lærerressurser til bøker

Alle digitale lærerressurser til de nye læreverkene finner du på laerer.cdu.no. Når du logger inn med Feide, får du tilgang til de ressursene skolen din har kjøpt. De andre fagene vil være låst.

De digitale lærerressursene er lærernettsteder som minner om lærernettstedene til Kunnskapsløftet, som Stairs 1-4 Online og Faktor Digital. Innholdet vil variere etter fag og trinn, men alle digitale lærerressurser inneholder tavlebøker. Andre eksempler på innhold er årsplaner, prøver, fasiter, arbeidsark og andre kopieringsoriginaler. Innholdet blir lagt ut fortløpende.

Digitale lærerressurser til bøker inngår ikke i Skolen fra Cappelen Damm.


Digtale elevutgaver
Vi tilbyr både unibøker og brettbøker, og begge formatene gir mulighet for å få teksten opplest, enten med innlest lyd eller syntetisk tale.


Unibok
Alle elevbøker for 5. til 10. trinn blir også utgitt som unibok. Uniboka er en svært fleksibel elevutgave som tilpasser seg skjermen, enten det er en smarttelefon, en iPad eller en pc med stor skjerm. Nederst på siden er det en linje som viser hvilken side du er på i den trykte boka. Alle unibøker har ordbøker integrert. På unibok.no finner du mer informasjon om uniboka

.


Brettbok
Alle elevbøker for 5. til 10. trinn og alle flergangsbøker for 1. til 4. trinn blir tilgjengelige på Brettboka. Brettboka er en enklere digital elevutgave som er basert på en pdf-fil av den trykte boka. Den viser sider og oppslag fra den trykte boka, men tilpasser seg ikke skjermen like godt som uniboka.