Fagfornyelsen

Fra høsten 2020 skal undervisningen i alle skoler følge nye læreplaner for grunnopplæringa. Det er flere spennende elementer, med blant annet ny overordnet del som beskriver verdier og prinsipper for grunnopplæringa, ny læreplanstruktur, dybdelæring og tverrfaglige temaer.

Cappelen Damm har lang erfaring med å utvikle læremidler for norske skoler, og vi jobber nå iherdig med å lage det vi tror vil bidra til varierte, tilpassede og engasjerende læringssituasjoner i klasserom over hele landet.

Lærebøker

Læreboka har hatt en sterk posisjon i det norske klasserommet. Og selv om fler og fler tar i bruk digitale erstatninger eller supplement, så er signalene fra lærere vi snakker med at læreboka fortsatt vil ha sin plass i undervisningen.

Innholdet i en lærebok skal være av høy kvalitet, slik at læreren ikke skal trenge å bruke unødvendig tid for å kvalitetssikre. Samtidig bidrar læreboka med en struktur i faget som sikrer en pedagogisk gjennomtenkt progresjon i henhold til læreplanen.

Cappelen Damm vil derfor utvikle lærebøker i alle fag på alle trinn, og dermed vil du kunne stå godt rustet til skolestart i 2020.

De nye bøkene vi lager får også helt nye navn. Tidligere verk som Stairs, Faktor og Mylder fases ut, og erstattes av verk som heter Engelsk, Matematikk og Naturfag. Dette vil gjøre det mye lettere å orientere seg blant bøkene.

Les mer om våre lærebøker

 

Digitale læremidler

Mange av våre lærebøker, primært på ungdomstrinnet finnes i dag som Unibok. Det er en digital utgave av læreboka, hvor du kan notere, lage bokmerke, slå opp i ordbok og annen god studieteknikk. Vi skal fortsette å lage Unibøker av de trykte lærebøkene.

Den store digitale nyheten vi kommer med til fagfornyelsen er Skolen fra Cappelen Damm. Skolen fra Cappelen Damm er en tjeneste som tilbyr nye og engasjerende digitale læremidler til fagfornyelsen for 1.-10. trinn. Vi gir deg læringsstier, et stort utvalg av filmer, podcaster, fag- og skjønnlitterære tekster, slik at du kan drive den undervisningen som passer deg.

Vi er lidenskapelige opptatt av å lage godt innhold som engasjerer og vekker elevenes nysgjerrighet. Lurer du på hvordan du skal jobbe tverrfaglig? Vi lager tverrfaglige serier som både inspirerer og åpner for utforskning og dybdelæring på tvers av fag.

Les mer om Skolen fra Cappelen Damm

Så enten du er heldigital i din undervisning eller liker en kombinasjon av trykte og digitale læremidler, så vil du finne gode løsninger for din undervisning hos Cappelen Damm Undervisning.