Digital vurdering fins til Radius, Stairs, Tusen millioner og Faktor. Alle verkene har digitale halvårsprøver og helårsprøver. Faktor har i tillegg digitale kapittelprøver.

Digital vurdering inneholder selvrettende prøver basert på læreplanmålene slik de er tolket i det aktuelle matematikkverket. Resultatene er knyttet til delmålene i bøkene og dekker lærestoffet for hvert halvår og helår. Resultatene vises både for den enkelte elev og på klassenivå. Prøvene gir læreren god oversikt over elevenes grunnleggende ferdigheter, og egner seg godt for utviklingssamtaler med de foresatte, og planlegging av elevenes videre arbeid. Læreren har også mulighet til å se igjennom hver enkelt innlevert besvarelse. Alle prøver er lydsatt, flere av oppgavene har visuell støtte. Elevene velger selv målform etter innlogging.

 

Prøvene blir tilgjengelige 1-3 virkedager etter bestilling. Digital vurdering forutsetter at din skole er tilknyttet Vokal. Læreren logger inn til prøvene på vokal.no. Etter innlogging får læreren tilgang til alle tilgjengelige prøver, og tildeler aktuell prøve til alle sine elever. Læreren kan samtidig skrive ut engangskoder som elevene kan bruke for å logge inn på prøven.

 

Tilgjengelige prøver finner du i menyen til høyre.

 

Elevene får tilgang til de digitale prøvene ved å logge seg inn med Feide eller engangskode fra elevnettstedet til læreverket.

Elever som ikke blir ferdige med prøven innen tiden de har til rådighet, kan lagre prøven. Klikk på "Avslutt"-knappen. Da får man valget mellom å lagre, levere eller fortsette. Velger elevene å lagre prøven, vil det være mulig til å logge seg inn siden, og fortsette arbeidet. Alle besvarte oppgaver blir lagret. Man kan også bruke "Lagre"-knappen til å mellomlagre og fortsette arbeidet umiddelbart.

 

Klikker man på "Lever prøven", kan man ikke gjenoppta prøven på noe tidspunkt!

Tilgang til, eller andre spørsmål knyttet til tildeling av prøver i Vokal kan rettes til support@conexus.no.