Vi inviterer til et kort webinar om vurdering, tips til heldagsprøver og forberedelser til eksamen i sosialkunnskap etter LK20.

Ved å melde deg på webinaret, får du tilsendt Teamslenke i møteinnkalling.

Program for webinaret

15.00-15.15
Eksamenstrening og forslag til vurdering i sosialkunnskap

Nettstedet til Samspill, som er gratis for eleven, har mange ressurser som kan trene eleven fram til eksamen. Vi viser vurderingsstoff, tips og råd om muntlig eksamen og forslag til heldagsprøve.
Redaktør Inger Hilde Killerud

15.15-15.45
Slik arbeider vi med vurdering for å forberede elevene til eksamen

Lektor Betine Mjølid Tømran og Joan Lloret Server viser eksempler fra skriveopplæringen, fagsamtaler og forskningsmetode. De vil også fortelle om hvordan de ser vurderingspraksisen i sammenheng med selvregulering, autonomi, tverrfaglighet og utforskende læring.

15.45-16.00
Samtale og erfaringsdeling
Alle deltakere inviteres til å dele tips og råd i siste del av webinaret.

 

Samspill er Cappelen Damms læreverk i sosialskunnskap til LK20

Samspill lærebok, elevnettsted og lærernettsted
Samspill alle komponenter