Foto: Bridgeman Images

Kjære historielærer i videregående skole!

Se opptak av foredragene på Cappelen Damm TV / Historie

KAMPEN OM HISTORIEN – OG EKSAMEN TIL VÅREN

Temaet 2023 er Kampen om historien; hvordan nye perspektiver, ulike historiesyn og aktuelle debatter kan brukes for å fremme nysgjerrighet og engasjement i klasserommet.

Våren 2023 er første året elevene skal ha eksamen på vg3 etter nye læreplaner. På seminaret får du høre mer om hva du kan forberede elevene på. Vi vil også snakke om sammenhengene i historien og tematisk undervisning med.

PROGRAM

09.15–10.00 Dørene åpner, morgenservering og registrering. Inngang fra Dronning Mauds gate 2

10.00–10.10 Velkommen!
10.10–10.40 Sammenhenger og tematisk undervisning i historie
10.40–11.10 Underveisvurdering og eksamen etter ny læreplan i historiefaget

11.10–11.30 Pause

11.30–12.00 En fortid – ulike fortellinger
12.00–12.05 Nytt fra Cappelen Damm Akademisk

12.05–13.00 Lunsj i foajeen

13.00–13.30 Historiefortellinger og identitet
13.30–14.10 Forskjell og felleskap. Et nytt blikk på 1900-tallets historie?

14.10–14.30 Pause

14.30–15.10 «Irrelevant historie?» Nasjonale minoriteter i historieundervisningen
15.10–15.30 Hvem styrer hva vi husker?

15.30–15.30 Seminaret avsluttes

15.30–15.50 Kunstfaglig bidrag med seksjonsleder Cathrine Lorange for omvisning på museet
15.30–20.00 Gratis inngang til utstillingene (stenger kl. 17) og Nasjonalmuseet Kafe (stenger kl. 20)

OM FOREDRAGENE

Sammenhenger og tematisk undervisning i historie

Hva innebærer det å jobbe med sammenhenger i historiefaget?  Hvordan påvirker intensjonene i fagfornyelsen den tradisjonelle delingen i eldre og nyere historie? Hvordan kan Alle tiders historie brukes for å fremme refleksjon over og vurdering av sammenhenger?
Trond Heum

Underveisvurdering og eksamen etter ny læreplan i historiefaget

Ifølge læreplanen skal faglærer og elever være i dialog om elevenes utvikling i historie. Hvordan løses vi dette?  Og hvilke konsekvenser får fagfornyelsens vektlegging av dybdelæring og forståelse av sammenhenger for eksamen?
Trond Heum

En fortid – ulike fortellinger

«Historien slik den egentlig var» - eller historien ut fra forskjellige perspektiver? Hvordan kan konkurrerende fortellinger om fortiden bidra til å vitalisere historieundervisningen – og å utvikle historiebevissthet?
Tommy Moum

Historiefortellinger og identitet

I jødenes historie står fortellingen om Israelsfolkets pakt med Gud sentralt. Hvilken betydning har fortellingen hatt for jødisk identitet gjennom nesten 4000 års historie? Innlegget er også relevant i anledning den nye utgaven av læreverket Historie og filosofi 1.
Tommy Moum

Forskjell og felleskap. Et nytt blikk på 1900-tallets historie?

Norge var på 1900-tallet preget av en rekke økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forskjeller. Skillelinjene gikk mellom sosioøkonomiske klasser, etniske grupper, mellom kvinner og menn, by og land og mellom ulike geografiske områder i landet. Kan det å studere disse forskjellene gi et nytt blikk på norsk historie i denne perioden?
Hilde Gunn Slottemo

«Irrelevant historie?» Nasjonale minoriteter i historieundervisningen

Hvorfor undervise om nasjonale minoriteter – og hvordan blir det gjort i skolen i dag?
Vibeke Kieding Banik

Hvem styrer hva vi husker?

Offisielle minnemarkeringer preger den kollektive erindringen om fortiden. Når bør erindringen forandres? Kan nedrivning av statuer være en fremgangsmåte? Og hvorfor er det en forskjell på erindring og historie.
Kåre Dahl Martinsen

NYE NASJONALMUSEET

Om museet, utstillingene og veibeskrivelse

Nasjonalmuseet i Oslo

Foto: Iwan Baan

TILBUD OM SUBSIDISERT OVERNATTING PÅ CHRISTIANIA TEATER

For deltakere som har lang reisevei tilbyr vi subsidiert opphold på hotell fra torsdag 26. januar til fredag på Christiania Teater Hotel. Det betyr at vi dekker 2/3 av prisen, som deltaker betaler du selv 550 kr ved utsjekk. Du er selv ansvarlig for å bestille rom, og eventuelt avbestille. Frist for bestilling: 2. januar 2023. Enkeltrom på hotellet er fullt, men du kan bestille superiorrom og betale større egenandel.

Slik bestiller du rom: Send e-post til stay@christianiateater.com og oppgi reservasjonsnr. 1136GR008109 i emnefeltet.

BINDENDE PÅMELDING

På grunn av begrensede plasser og matservering er påmeldingen bindende. Det betyr at du er ansvarlig for å melde fra så fort som mulig om du blir forhindret og ikke kan komme. Avmeldingsfrist er 15. januar. Vi ønsker å gi alle som kan mulighet til å delta og unngå unødvendig matsvinn. Derfor vil vi fakturere skolen med kr 1000 for å dekke noe av kostnadene dersom du ikke møter.