Foto: Bridgeman Images

Kjære historielærer i videregående skole!

Vi håper å se deg på Cappelen Damms historieseminar som i 2023 er på det nye Nasjonalmuseet. Deltakelse og lunsj er gratis, og du får i tillegg gratis inngangsbillett til museet som har utstillingene og kafeene åpne utover kvelden.

KAMPEN OM HISTORIEN – OG EKSAMEN TIL VÅREN

Temaet 2023 er Kampen om historien; hvordan nye perspektiver, ulike historiesyn og aktuelle debatter kan brukes for å fremme nysgjerrighet og engasjement i klasserommet.

Våren 2023 er første året elevene skal ha eksamen på vg3 etter nye læreplaner. På seminaret får du høre mer om hva du kan forberede elevene på. Vi vil også snakke om sammenhengene i historien og tematisk undervisning med Alle tiders historie.

PROGRAM

09.15–10.00 Dørene åpner, servering
10.00–12.00 Foredrag
12.00–12.45 Lunsj på museet
12.45–15.30 Foredrag
15.30–21.00 Gratis inngang til Nasjonalmuseet og kafe/bar

FOREDRAG

Sammenhenger og tematisk undervisning i historie

Trond Heum

Underveisvurdering og eksamen etter ny læreplan i historiefaget

Hvordan stå i dialog med eleven om læringsprosessen? Trond Heum

En fortid – ulike fortellinger

«Historien slik den egentlig var» - eller historien ut fra forskjellige perspektiver? Hvordan kan konkurrerende fortellinger om fortiden bidra til å vitalisere historieundervisningen – og å utvikle historiebevissthet?  Tommy Moum

Historiefortellinger og identitet

I jødenes historie står fortellingen om Israelsfolkets pakt med Gud sentralt. Hvilken betydning har fortellingen hatt for jødisk identitet gjennom nesten 4000 års historie? Innlegget er også relevant i anledning den nye utgaven av læreverket Historie og filosofi 1. Tommy Moum

«Irrelevant historie?» Nasjonale minoriteter i historieundervisningen

Hvorfor undervise om nasjonale minoriteter – og hvordan blir det gjort i skolen i dag? Vibeke Kieding Banik

Andre perspektiver får fram nye sider ved perioder vi trodde vi kjente

Mer informasjon kommer Hilde Gunn Slottemo

Hvem styrer hva vi husker?

Offisielle minnemarkeringer preger den kollektive erindringen om fortiden. Når bør erindringen forandres? Kan nedrivning av statuer være en fremgangsmåte? Og hvorfor er det en forskjell på erindring og historie. Kåre Dahl Martinsen

NYE NASJONALMUSEET

Om museet, utstillingene og veibeskrivelse

Nasjonalmuseet i Oslo

TILBUD OM SUBSIDISERT OVERNATTING PÅ CHRISTIANIA TEATER

For deltakere som har lang reisevei tilbyr vi subsidiert opphold på hotell fra torsdag 26. januar til fredag på Christiania Teater Hotel. Det betyr at vi dekker 2/3 av prisen, som deltaker betaler du selv 550 kr ved utsjekk. Du er selv ansvarlig for å bestille rom, og eventuelt avbestille. Frist for bestilling: 2. januar 2023. Begrenset antall plasser.

Slik bestiller du rom: Send e-post til stay@christianiateater.com og oppgi reservasjonsnr. 1136GR008109 i emnefeltet.

BINDENDE PÅMELDING

På grunn av begrensede plasser og matservering er påmeldingen bindende. Det betyr at du er ansvarlig for å melde fra så fort som mulig om du blir forhindret og ikke kan komme. Avmeldingsfrist er 15. januar. Vi ønsker å gi alle som kan mulighet til å delta og unngå unødvendig matsvinn. Derfor vil vi fakturere skolen med kr 1000 for å dekke noe av kostnadene dersom du ikke møter.

Er du forhindret fra å komme? Vi gjør opptak av foredragene, men vi sender ikke direkte på nett.