Her finner du alle presentasjonene i vårens webinarer, både opptak av hele webinaret og presentasjonene enkeltvis.

På webinarene blir du kjent med nye realfagsutgaver til vg3. Forfattere og redaktører snakker om hvordan de nye læreplanene dekkes gjennom fagfornyede utgaver. Hør hvordan supplerende digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen til variasjon og fordypning. Melder du deg på, vil du få lenke til webinar tilsendt på e-post. Velkommen!

Vi har lagt ut en til to webinardatoer per fag og invitererer deg til å velge det som passer deg best. Hvert webinar er berammet til ca 1 time, der programmene varer fra 35 til 45 minutter. Resten av tiden er satt av til spørsmål og svar. Vi blir så lenge det er spørsmål å besvare.

 

 


Bios biologi

Program: torsdag 19. mai og tirsdag 24. mai kl. 14.30

 • Presentasjon av ny utgave av Bios Biologi 2 til fagfornyelsen ved lærebokforfatter Marianne Sletbakk
 • Faglig foredrag om "Mysteriet DNA-koden" ved førsteamanuensis og forfatter Ragnhild Eskeland
 • Spørsmål & svar ved forfatter og redaksjon

Gå til Cappelen Damm TV for å se opptak av Bios-webinarene fra 2021 og 2022.

 

 

Sinus matematikk

Program: onsdag 4. mai og mandag 23. mai kl. 14.30

 • Presentasjon av nye Sinus R2 og Sinus S2. Lektor og forfatter Robin Bjørnetun Jacobsen forteller om lærebøkenes oppbygging og struktur. Du får også vite hvordan nye Sinus legger til rette for utforskning og problemløsing.
 • Presentasjon av den nye påbyggingsboka Sinus 2P-Y ved lektor og forfatter Einar Gustafsson.
 • Presentasjon av digitale ressurser til Sinussinus.cdu.no og coSinus.cdu.no ved redaktør Bjørn-Terje Smestad
 • Spørsmål & svar ved forfattere og redaksjon

Se opptak av presentasjoner av nye Sinus-utgaver til vg1, vg2 og vg3 på Cappelen Damm TV.

 

 

Kjemien stemmer

Program: onsdag 11. mai kl. 14.30

 • Presentasjon av ny utgave av Kjemien stemmer Kjemi 2, ved lektor og forfatter Hege Knutsen og Svein Tveit
 • Demonstrasjoner blir vist som eksempel på nytt innhold på elevnettstedet, ved forfatter Svein Tveit, universitetslektor ved Skolelaboratoriet i kjemi, UiO
 • Spørsmål & svar ved forfattere og redaksjon

Her kan du se opptak av Kjemien stemmer 1-webinaret fra 2021 og Kjemien stemmer 2-webinaret i 2022.

 

 

 

Kraft fysikk

Program: onsdag 27. april og torsdag 5. mai kl. 14.30

 • Presentasjon av nye Kraft Fysikk 2. Lektor og forfatter Hege Reiling Dellnes forteller om didaktiske tanker bak lærebokas oppbygging og struktur. Du får også eksempler på hvordan nye Kraft inspirerer til elevaktivitet gjennom utforsking og fordyping og hvordan vi gjør bruk av programmering i faget
 • Presentasjon av nytt elev- og lærernettsted, kraft.cdu.no ved forfatter Henning Vinjusveen Myhrehagen
 • Inspirerende foredrag om "Hva er så spesielt med kvantefysikken?" ved Anders Kvellestad
 • Spørsmål & svar ved forfattere og redaksjon

Her kan du se opptak av Kraft Fysikk 1, Fysikk 2 og aktuelle faglige foredrag fra 2021 og 2022.

 


Har du spørsmål?

På alle webinarene våre kan det stilles spørsmål i chatten underveis i eller du kan sende spørsmål til redaksjonen på forhånd – bruk gjerne vgsinfo@cappelendamm.no

Husk å sette av tid i kalenderen – vi gleder oss til å se deg!

Har skolen utfordringer med å stille på programsatte webinarer, håper vi du kan samle seksjonen og invitere oss til et digitalt skolebesøk. Vi hører gjerne fra dere!

PS: Så snart webinarene er gjennomført vil du finne lenker til opptaket av webinaret her. Opptak fra tidligere år finner du samlet i fagkategorier på Cappelen Damm TV