Getty Images

Velkommen til inspirasjonskveld!

I løpet av to inspirerende timer vil du bli godt kjent med innholdet og mulighetene som ligger i strømmetjenesten Disko, og hvordan du kan bruke Disko i undervisningen.

Disko er gratis å bruke for elever og lærere dette skoleåret. Logg inn og utforsk fagene samfunnskunnskap, geografi, tysk 2 og kroppsøving. Neste skoleår kommer resten av fellesfagene på vg1.  

Ta med deg gode kolleger og bli med på faglig kveld med mat og drikke i forlagshuset. Deltakelse og servering er gratis.

 

Tid, sted og program:  

Tirsdag 22. november i Akersgata 47/49, Oslo sentrum.  

16.30–17.15 Dørene åpner med registrering og servering av mat og drikke  

17.15–18.00 Disko i undervisningen  
Vi viser deg alle mulighetene i strømmetjenesten. Med Disko kan du lett variere undervisningen med ulike innganger til fagstoffet, og du kan sette sammen egne læringsstier. Disko gir deg stor fleksibilitet og god oversikt over aktiviteten i elevgruppen.   

18.00–18.15 Kort pause med påfyll    

18.15–19.00 Aktualitet gjør fagstoffet relevant for elevene 
I Disko bruker vi aktuelle hendelser som motivasjon til å utforske og lære mer om temaene i faget. Redaksjonssjef Marie Laland Ekeli forteller hvordan vi jobber med tilpasning av aktualitet til fagstoffet og kompetansemålene.  

19.00–19.20 Diskoquiz 

Kvelden avsluttes med quiz med premie til beste laget. I Disko har vi ukentlige nyhetsquizer og andre aktiviteter som inkluderer alle elevene.  

19.30 Baren stenger  

Påmelding er bindene ettersom vi serverer mat og drikke.   

Vi gleder oss til å se deg 22. november! 

Ipad med skjermbilde av læringssti i Disko

 

Les mer om Disko på Fagsnakk

Disko: Skreddersydd for fellesskapet