Ungdommer som ser i kameraet med Disko logoGetty Images

Velkommen til Disko-seminar! 

Vi håper du har anledning til å møte oss på faglig Disko-seminar i en av byene vi besøker våren 2023. I løpet av tre inspirerende timer vil du bli godt kjent med pedagogikken, innholdet og mulighetene som ligger i strømmetjenesten Disko for deg som lærer, – og hvorfor vi mener Disko er et godt sted å lære.

Gratis deltakelse og servering. Avmeldingsfrist er en uke før på grunn av matservering.

Program for kvelden

Dørene og serveringen er åpen fra kl. 16.30 til 20.00.  

16.30–17.15 Gratis mat og drikke
Registrering og oppmøte

17.15–17.50 Faglige foredrag i hver by, se lenger ned

17.50–18.00 Pause med påfyll av mat og drikke

18.00–19.20 Disko; et godt sted å lære
Vi viser deg alle mulighetene i strømmetjenesten Disko; de faglige og pedagogiske, verktøyene og fleksibiliteten.

19.3019.50 Disko-quiz
Vinnerlaget får gratis lisenser til skolen for skoleåret 2023/24!

20.00 Takk for i kveld! 

Faglige foredrag i hver by

Kristiansand–Bergen-Ålesund

Jarle Havnes: Kvalitet og universell utforming i digitale læremidler

Flere kommuner har fått bøter for manglende universell utforming av læremidler, og UU-tilsynet har satt av hele 2023 til kontroll av én sektor, nemlig opplæringssektoren.

I dette foredraget ser vi på hva universell utforming er, hvilke regelverk som gjelder og hvordan dette følges opp. Vi skal vise hva læremiddelbransjen og vi i Cappelen Damm Utdanning gjør for å sikre at tjenestene vi leverer er godt universelt utformet. I tillegg vil vi gi gode tips til hva dere kan gjøre for å sikre det samme.

Stavanger–Trondheim–Oslo (1/6)

Morten Goodwin: Kunstig intelligens i skolen

Kunstig intelligens + undervisning = sant?
Kunstig intelligens er en av vår tids viktigste teknologier og er på full fart inn i skolen. Når kunstig intelligens fungerer, er det et uvanlig vellykket verktøy – men i den virkelige verden går det ikke alltid slik vi håper. De smarte dataprogrammene, som vi ofte kaller algoritmer, har gitt mange elever muligheten for å jukse uten å bli oppdaget. Selv når teknologien brukes med gode hensikter, har det vært mange eksempler på at algoritmene har gjort banale feil som også har fått store konsekvenser for elevene. Derfor hevdes det ofte bruk av avanserte algoritmer og kunstig intelligens er ensbetydende med å miste kontroll. Sannheten er derimot at dersom verktøyene blir brukt riktig, støtter algoritmene både elever og lærere, og gir lærerne verdifull innsikt i elevens arbeid.

Bodø–Sarpsborg

Håvard Tryti: Elevmedvirkning - ideer, prosjekter og metoder som aktiviserer elevene i klasserommet

LK20 krever elevmedvirkning og utforskende læringsarbeid. Hvordan kan vi gjøre elevene til medskapende og aktive deltakere i egen læring, og samtidig bli inspirert til å se nye muligheter i egen undervisningsplanlegging? Dette foredraget tar for seg konkrete og lett overførbare metoder som både involverer og utfordrer. Samtidig drøftes lærerperspektivet og utfordringene med differensiering, lærerens behov for å improvisere, og elevmedvirkning som en av flere undervisningsmetoder i skolen. Foredraget passer for lærere og pedagogisk ledelse som ønsker inspirasjon i utviklingen av egen undervisning.

Disko dekker fellesfagene på vg1 studieforberedende fra skolestart 2023

Smakebiter i de nye fagene publiseres utover våren, i tillegg til innholdet i samfunnskunnskap, geografi, kroppsøving og tysk som er tilgjengelig.
Fellesfagene på vg2 og vg3 kommer påfølgende skoleår.

Logg inn på Disko her! Du kan bruke Disko gratis sammen med elevene resten av skoleåret. 

Les mer om Disko på Fagsnakk

Marie Ekeli

Disko; skreddersydd for fellesskapet

Gå tilbake til oversikt over Kurs og arrangementer