Velkommen til webinar om spansk i fagfornyelsen og undervisning med Encuentros

 

HER KAN DU SE OPPTAK FRA WEBINARET

Program

På webinaret blir du bedre kjent med læreverket Encuentros for spansk 2. Forfatterne presenterer Encuentros til fagfornyelsen og det blir nyttige foredrag om grammatikkundervisning og Demokrati og medborgerskap.
 

Presentasjon av Encuentros med vekt på bok 2 ved forfatter Gabriele Leguina-Morel

Grammatikklæring i Encuentros ved førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange

Mange muligheter med Encuentros Elev- og lærernettsted ved redaktør Elizabeth Mariani

Demokrati og medborgerskap: Pingvin-revolusjonen i Chile ved forfatter Maritza del Carmen Vargas

¿Cómo trabajar con gramática en la clase de español? Foredraget åpner for refleksjon rundt hva, hvordan og hvorfor vi inkluderer grammatikk i spansk-klasserommet og viser noen eksempler på aktiviteter som kan integreres i klasserommet og tilpasses ulike nivå. Ved førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange

 

Etter foredragene kan du stille spørsmål om læreverket og foredragene.

 

Encuentros for fagfornyelsen

Encuentros vil bidra til at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig. Læreverket har en kommunikativ tilnærming til språklæring der elevens flerspråklighet tas i bruk. Gjennom autentiske situasjoner og tekster lærer elevene å kommunisere på en naturlig måte.

Encuentros gir et balansert bilde av en spanskspråklig verden i stadig utvikling, og elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å oppleve en bredere forståelse og utvikle sin interkulturelle kompetanse. Gjennom ulike innfallsvinkler, i både tematikk og språklæring, gis alle mulighet til å oppleve mestring.

Elevnettstedet er innholdsrikt og gir gode differensieringsmuligheter. Her finner du ulike aktiviteter, lytteoppgaver, filmer og mye mer. Elevnettstedet har også toveis Spansk ordbok og gir tilgang til Språkporten spansk.

 

Se digitalt vurderingseksemplar av Encuentros 2 nå!

Encuentros 2 er tilgjengelig som digitalt vurderingseksemplar for deg og kollegene på skolen. Du finner det på cdu.no > Min side. Se Vurderingseksemplar på venstre side når du er logget inn (se logg inn øverst på siden her).