Meny

Handlekurv

Samfunnsfag og KRLE 8-10

Hva gjør porno med ungdommers identitetsdannelse?

De vanskelige temaene er ofte de viktigste!

Mange ungdommer, særlig gutter, ser mye porno. Hvilke konsekvenser har dette for unge gutter og unge jenter?

- Hva gjør dette med identitetsdannelse, selvtillit og egenverd?

- Hvilke konsekvenser får dette for de unge på sikt?

- Hvilke konsekvenser har dette for samfunnet?

- Hvilket ansvar har lærerne og skolen?

- Hvordan behandler vi disse temaene i undervisningen?

Eirik Husby Sæther lager 16 digitale undervisningsopplegg innenfor kjerneområdet livsmestring til Cappelen Damms nye samfunnsfagsverk.

Husby Sæther er politietterforsker og forfatter, og har blant annet skrevet boka Pornomania. Han gir lærerne viktige verktøy i temaer som for mange er tabubelagte og vanskelige: Seksualitet, pornografi, grensesetting, kommunikasjon og forventninger.

 

Tone Bjørnson Aanderaa er helsesøster på Oslo Handelsgymnasium. Hun forteller litt om hvordan hun jobber med å gi ungdom en positiv og trygg relasjon til sin egen seksualitet.

 

Live Mehlum kommer fra stiftelsen Reform. Reform jobber med mange ulike prosjekter for å fremme likestilling, og med temaer knyttet til gutter og menns helse og rettigheter. 

 

 

Velkommen til en ettermiddag med viktig faglig innhold, hyggelig fagprat og god mat og drikke.

Forlagshuset Cappelen Damm, Akersgata 47/49

Fra kl. 16.15: Registrering og tapas

Kl. 17.00:      Eirik Husby Sæthers foredrag

Kl. 17.45:      Kake og kaffe/te-pause

Kl. 18.00:      Tone Aadneraa og Live Mehlum

Kl. 18.20:      Paneldebatt

Kl. 18.45:      Avslutning

 

Deltakelse på kurset er gratis.