Skal du vurdere læreverk i kjernefagene? Sett av en time og få en rask innføring i verkene Norsk, Matematikk og Engelsk 5-7 fra Cappelen Damm. Du får i tillegg en kort presentasjon av Skolen fra Cappelen Damm.

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm gir leselyst og skriveglede. Du får høre om kristisk lesing, se autentiske tekster som treffer og skriveopplæring som gir resultater. Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Elevene jobber med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng.

 

Matematikk 5-7 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 5-7. Matematikk 5-7 legger opp til en variert matematikkundervisning som understøtter dybdelæring. Elevene skal tenke selv, tenke sammen, lytte til hverandres løsninger, snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

 

I presentasjonen av Engelsk 5-7 vil du få noen korte smaksprøver på hvordan verket engasjerer elevene på deres nivå. Du vil se hvordan nivådelingen gjør verket fleksibelt i bruk, og hvordan det på denne måten er lett å samle hele klassen om de samme temaene. Både autentisk engelskspråklig barnelitteratur og spesialskrevne tekster handler om temaer som interesserer elevene, og gir dem lyst til å lære språket. De grunnleggende ferdighetene, kompetansemålene og tverrfaglige tema er godt integrert slik at de naturlig ivaretas mens interessen for å bruke språket får spire.

 

Med Skolen fra Cappelen Damm skaper du engasjement, sikrer god progresjon og får elevene til å oppleve mestring og læreglede. Her får du alle fag og de tjenestene du trenger for å drive undervisning i tråd med fagfornyelsen. Innenfor hvert fag og trinn finner du læringsstier med gode undervisningsopplegg og oppgaver for videre arbeid for elevene. Du finner også et stort bibliotek og mange tverrfaglige tema. Lær hvordan du enkelt kan legge opp undervisningen og tildele innhold til klasser og enkeltelever.