NOA-seminarene 2018: Oslo | Bergen | Trondheim

Muntlige ferdigheter i begynneropplæringen

Velkommen til et faglig sterkt NOA-seminar. Vi har invitert noen av landets fremste fagfolk innen muntlig språk og uttale til å belyse temaet fra sine ulike faglige ståsteder –  til nytte og inspirasjon i klasserommet. Marte Spurkland, som er aktuell med boka Klassen. Fortellinger fra et skoleår, vil snakke om sine opplevelser da hun fulgte sju avgangselever ved en videregående skole gjennom et år. Og du får en presentasjon av vårt nye, heldigitale læremiddel Basar. Les mer om foredragene lenger ned på siden.

Seminarene er gratis for lærere i norskopplæringen.

Program

Bergen 17. april

09.30   Registrering, kaffe og bakst

10.00   Tone, trykk og rytme: Norsk prosodi i andrespråksperspektiv ved Jan K. Hognestad

Pause

11.00   Hvordan undervise i norsk samba? En praktisk økt om prosodi ved Snorre K. Svensson

Lunsj

12.45   Basar – hva vil du lære? ved Kjartan Berntsen

13.05   Muntlig begynneropplæring med Ipad ved Regine Knibe Ekrheim

Pause

14.00   Muntlig-undervisning med Sesam ved Bente Günenc og Jorunn Mo

14.45   Avrunding

 

Trondheim 26. april

09.30   Registrering, kaffe og bakst

10.00   Muntlig-undervisning med Sesam ved Bente Günenc og Jorunn Mo

Pause

11.00   Klassen – Norge 18 år ved Marte Spurkland

           "Men tror du noen kommer til å lese denne boka? Tror du historiene våre betyr noe?" I ett år fulgte Marte Spurkland sju elever og læreren deres i en avgangsklasse på videregående skole.

Lunsj

12.40   Basar – hva vil du lære? ved Kjartan Berntsen

13.00   Tone, trykk og rytme: Norsk prosodi i andrespråksperspektiv ved Jan K. Hognestad

Pause

14.00   Hvordan undervise i norsk samba? En praktisk økt om prosodi ved Snorre K. Svensson

14.45   Avrunding

 

Oslo 27. april

09.30   Registrering, kaffe og bakst

10.00   Muntlig-undervisning med Sesam ved Bente Günenc og Jorunn Mo

Pause

11.00   Tone, trykk og rytme: Norsk prosodi i andrespråksperspektiv ved Jan K. Hognestad

Lunsj

12.45   Basar – hva vil du lære? ved Kjartan Berntsen

13.00   Hvordan undervise i norsk samba? En praktisk økt om prosodi ved Snorre K. Svensson

Pause

14.00   Klassen – Norge 18 år ved Marte Spurkland

           "Men tror du noen kommer til å lese denne boka? Tror du historiene våre betyr noe?" I ett år fulgte Marte Spurkland sju elever og læreren deres i en avgangsklasse på videregående skole

14.45   Avrunding

 

Tone, trykk og rytme: Norsk prosodi i andrespråksperspektiv
Det kan virke som om den prosodiske delen av språkstrukturen: tone, trykk og rytme, i mange tilfeller blir nedprioritert i andrespråksundervisning. Dette kan ikke skyldes at norsk grammatikk er enkel og grei på dette feltet – snarere tvert om. Utdanner vi norsklærere som kan for lite om dette? Eller er det simpelthen å satse for høyt å tenke seg at andrespråksinnlærere skal mestre besværlig norsk prosodi?

 

Hvordan undervise i norsk samba? En praktisk økt om prosodi

Med sin rytme og tone skiller norsk seg fra mange andre språk, og det gjør at nettopp prosodi blir så viktig i undervisningen. Dette foredraget byr på praktiske tips hvordan læreren kan fokusere på fenomen som trykk, språkrytme, tonemer og setningsintonasjon. Svensson tar utgangspunkt i multisensorisk uttaleundervisning, en metode han har utviklet selv.

 

Muntlig begynneropplæring med Ipad
Ipad kan brukes til å lære innvandrere med lite skolebakgrunn norsk uten skrift. Gjennom lytting og muntlige lekser og øvelser lærer elevene norsk, samtidig som de forberedes til lese- og skriveopplæring. I innlegget blir det gitt konkrete eksempler på hvordan lærere og elever kan bruke ipad i muntlig begynneropplæring. (Kun Bergen.)

 

Muntlig-undervisning med Sesam

To av forfatterne av Sesam - muntlig begynneropplæring i norsk, gir praktiske tips til hvordan du kan bruke Sesam i klasserommet. De viser et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et kapittel fra boka.

 

Basar – hva vil du lære?

Redaktøren presenterer Basar er vårt nye heldigitale læremiddel med teori og oppgaver. Basar inneholder lestekster, videoer, lytteoppgaver, uttaleøvinger og skriveoppgaver med skrivestøtte.
Tilrettelagt for omvendt undervisning.

 

 

KLASSEN - Norge 18 år

Skjønner vi norske attenåringer litt bedre, skjønner vi den norske fremtiden litt bedre - det var journalist Marte Spurklands hypotese da hun gikk i gang med dokumentarprosjektet som ble til boka Klassen - fortellinger fra et skoleår

Elevene i KLASSEN er ikke generasjon prestasjon, ressurssterke ungdommer som sikter mot flest mulig seksere på vitnemålet. I KLASSEN går elever som er på vippen, på skolen og i livet. Mellom stryk og bestått, innenforskap og utenforskap, høye ambisjoner og og en guttegjeng som vil ut og slåss. Flere av dem står i spagaten mellom to kulturer og driver konstant prosentregning på hvem de er. Til felles har de lærer Anette, som har bestemt seg for at hun skal hjelpe dem å vippe rett vei. Koste hva det koste vil. Nesten. 

I dette foredraget deler hun mer om hva hun forsto, ble overrasket, berørt, opprørt og glad over, gjennom året hun fulgte sju avgangselever ved en videregående skole på et sted på østlandet  - og læreren deres. (Kun Oslo og Trondheim.)

 

Ta gjerne med deg kolleger

Husk da at hver enkelt må logge inn/ registrere seg på cdu.no og melde seg på selv. Du vil motta en påmeldingskvittering på e-post umiddelbart, og en endelig bekreftelse i god tid før seminaret.

Vi forbeholder oss retten til å fordele plassene. Dette for at flest mulig skoler skal få mulighet til å delta.

Dersom du ikke har anledning til å møte likevel, ber vi om at du gir oss beskjed så snart som mulig.

 

Har du lang reisevei og trenger overnatting?

Dersom du har mer enn to timers reisevei til det aktuelle kurset og ønsker å overnatte på hotell natten før kurset, dekker vi drøyt halvparten om du velger vårt samarbeidshotell. Du må bestille, og eventuelt avbestille hotellrommet selv innen påmeldingsfristen og oppgi riktig referansenummer. Du betaler kun kr 550 (+ ev. eget forbruk) ved utsjekking, vi betaler resten.

 

Bergen 17. april:

Scandic Hotel Ørnen, Lars Hilles gate 18. Kontakt hotellet på e-post ornen@scandichotels.com og oppgi Cappelen Damm NOA-seminar for å få rabatt. NB! Bestillinger må gjøres senest 23. mars.

 

Trondheim 26. april:

Scandic Hotel Nidelven, Havnegata 1–4. Kontakt hotellet på tlf. 73 56 80 02 eller e-post nidelven@scandichotels.com. Oppgi bookingkode BCAP250418 ved bestilling for å få rabatt.

Bestillingen må garanteres med mail, tlf.nr og kredittkort.

 

Oslo, 27. april:

Thon Hotel Cecil, Stortingsgata 8, Oslo. Hotellet ligger kun et par minutters gange fra kursstedet. Kontakt hotellet på telefon 23 31 48 00 eller e-post cecil@thonhotels.no. Oppgi Referansenr. 25618663 ved bestilling for å få rabatt.

 

Motta invitasjoner på e-post

Ønsker du å motta invitasjoner til kurs og informasjon om nye læreverk? Logg inn/registrer deg øverst på siden og legg til dine undervisningsfag.