Maciej Sidorowicz

Kurset er mest aktuelt for deg som bruker læreverket Matematikk 8–10 fra Cappelen Damm, men det er mulig for andre matematikklærere å delta. Det blir lagt opp til mye aktivitet underveis i kurset, og du får mulighet til å prøve deg på ulike oppgavetyper.

Program

15.30-16.15 Registrering og servering
16.15-17.30 Utforskende undervisning med åpne oppgaver
17.30-17.45 Pause
17.45-19.00 Utforskende undervisning med programmering

 

Utforskende undervisning med åpne oppgaver
Åpne oppgaver gir alle elever mulighet til å få vist hva de kan, uansett om de har lav, middels eller høy måloppnåelse. I denne økten får du mange tips til hvordan du kan jobbe med de åpne oppgavene i lærebøkene og den digitale lærerressursen, og hvordan elever på ulike nivåer kan få mest mulig ut av oppgavene.

Utforskende undervisning med programmering
Programmeringsøkten tar utgangspunkt i undervisningsopplegget i programmering i Matematikk 8–10 Digital lærerressurs. Du bør ha med egen PC for å få fullt utbytte av denne økten.

 

Bindende påmelding. Det blir servert en enkel middag (lasagne, pizza eller lignende) fra kl. 15.30 til 16.15.