Arrangementene er gratis og inkluderer tapasbuffet med tilhørende drikke.

Fredrikstad > Oslo > Bergen > Lillehammer > Trondheim

Bli med på en innholdsrik ettermiddag om vurdering i fagfornyelsen med dyktige foredragsholdere som gir ulike perspektiver på vurderingspraksis og dybdelæring.

Vi presenterer kort de nye læreverkene til fagfornyelsen 2020. Alle som kommer på seminar i januar og februar, får automatisk tilsendt gratis vurderingseksemplarer i sine undervisningsfag når lærebøken er på lager i til våren. For spesifikke fagseminarer og lanseringer, gå til kursoversikt.

 

PROGRAM TRONDHEIM

VURDERING I FAGFORNYELSEN

Hvordan kan vurdering støtte opp under dybelæring og elevenes læringsutbytte? Vi har invitert forskere til å utdype ulike perspektiver på vurdering i sammenheng med fagfornyelsen.

 

TRONDHEIM 25. FEBRUAR

Vurdering og dybdelæring

Hvordan kan vi vurdere dybdelæring i videregående, og kan alternativer til tradisjonelle prøver være mer konstruktivt? Foredrag ved professor Henning Fjørtoft.

 

FREDRIKSTAD 28. JANUAR + OSLO 30. JANUAR

Læringsutbytte og vurdering

Vurderingspraksis og undervisningsatferd i videregående skole. Hva slags rom for vurdering benytter lærerne seg av? Hva slags mønstre ser vi, og hvor kommer de fra? Foredrag ved professor Tine Sophie Prøitz.

Panel Fredrikstad: Andre Wallin Sagvolden (lærer Ski vgs) og Simen Vorhaug Yazdan (elev vgs og nestleder Elevorganisasjonen Viken).

Panel Oslo: Ann Michaelsen (avd.leder og lærer Sandvika vgs), Torgeir Salih Holgersen, lærer Blindern vgs og lærebokforfatter) og Edvard Botterli Udnæs (elev vgs og fylkesleder Elevorganisasjonen Oslo).

 

BERGEN 11. FEBRUAR

Læring, motivasjon og vurdering

Ved Åsane videregående skole har de opplevd at elevene ble mer motiverte og opplevde større interesse for fagene da skolen som et av flere virkemidler endret sin vurderingspraksis. Innledning ved professor Ingrid Helleve, Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Arne Håkon Tjelle, PPU-student UiB, presenterer funnene fra sin undersøkelse blant elevene ved skolen. 

Panel: Marit Sofie Njøten (avdelingsleder), Roy-Olav Torvik Øien (lærer) og elev fra Åsane videregående skole.

 

LILLEHAMMER 19. FEBRUAR

Læringsfremmende vurdering

Når læreren er god til å kommunisere får elevene undervisning av høy kvalitet. Ulike former for tilbakemeldinger utgjør en stor del av kommunikasjonen. I ny overordnet del understrekes det at forståelse av kompetansebegrepet må ligge til grunn for skolens arbeid med læreplaner og vurdering av elevens faglige kompetanse. Foredrag ved høyskolelektor Lillian Gran.

 

ULIKE PERSPEKTIVER PÅ VURDERING OG LÆRING

Med foredragene som inspirasjon er panelsamtalene en økt der vi snakker om vurdering og læringsutbytte med utgangspunkt i ulike ståsteder og praksiser. Publikum er aktivt med i samtalen og tenker og snakker sammen. Vi har invitert ulike gjester til panelet i hver by for å bidra inn i samtalen.

 

NYE LÆREMIDLER FRA CAPPELEN DAMM

Vi presenterer de nye læremidlene til fagfornyelsen for videregående skole. Vi deler ut noen smakebiter. Alle på seminarene får automatisk tilsendt gratis vurderingseksemplar i sine undervisningsfag. Disse kommer våren 2020:

Norsk studieforberedende vg1: Moment vg1 | Matematikk vg1: Sinus SF, Sinus YF og coSinus | Naturfag vg1: Kosmos YF og Kosmos SF | Engelsk yrkesfag og studieforberedende: Citizens YF og Citizens SF | Samfunnskunnskap vg1: Delta! | Geografi vg1: Geografi | Tysk I og II: Klasse og Echt! | Spansk II: Encuentros | Fransk II: Enchanté | Historie vg2-vg3: Alle tiders historie

 

FLERE FAGSEMINARER OG LANSERINGER VÅREN 2020

Her finner du fagseminarer og lanseringer for lærere i videregående skole våren 2020. Seminarene er gratis, og har gode faglige program som er relevante for fagfornyelsen. På lanseringen deler vi ut gratis vurderingseksemplar av lærebøkene.