Velkommen til Realfagskvelden 2023!

Vi håper du setter av noen timer denne kvelden til å la deg inspirere av hvordan andre fagpersoner og kolleger jobber med vurdering i klasserommet. Du vil forhåpentilig også få nye ideer til hvordan du kan bli en bedre leder og formidler i klasserommet.

Sett av tiden og ta med deg en god kollega til en hyggelig kveld i forlaget. Velkommen!

Program

17.00–17.30 Registrering | Servering av mat og drikke

17.30–18.00 Inspirasjonsforedrag | Pia Ve Dahlen

18.00–18.15 Pause med påfyll

18.15–18.45 Hvordan vurdering blir en integrert del av opplæringen | Anne Lise Øvstebø

18.45–19.00 Pause med påfyll

19.00–20.30 Om vertikale tavler og vurdering i fagfornyelsen | Janne Fossum

ca 20.30       Avrunding av kvelden

Programmet er under utviklingen, og rekkefølgen på innslagene kan endres.

Om foredragene

Hvordan skape undervisning der vurdering blir en integrert del av opplæringen?

I forskrift til opplæringsloven (2020) står det blant annet at underveisvurdering i fag skal være en integrert del av opplæringen. Vurdering skal fremme læring og bidra til lærelyst, og den skal brukes til å tilpasse opplæringen og øke kompetansen i fag.    

I foredraget blir det fokus på praktiske eksempler fra naturfagene og matematikk. Vi skal se på hvordan vi kan skape undervisningstimer der vurdering blir en naturlig integrert del.  


Illustrasjon til Mat og helse 8-10
Unn deg en hyggelig kveld sammen med kolleger og fagpersoner som brenner for god formidling.

Arrangmentet er gratis og inkluderer mat og drikke (for lærere i videregående skole).
 

Vi gleder oss!

Bindende påmelding

På grunn av begrensede plasser og matservering er påmeldingen bindende. Det betyr at du er ansvarlig for å melde fra så fort som mulig om du blir forhindret og ikke kan komme. Avmeldingsfrist er 7. april. Vi ønsker å gi alle som kan mulighet til å delta og unngå unødvendig matsvinn. Derfor vil vi fakturere skolen med kr 1000 for å dekke noe av kostnadene dersom du ikke møter.

Gå tilbake til oversikt over Kurs og arrangementer.