Dette er en ode / til de gutta /og de jentene som måtte gi tapt / i kampen mot mørket / for de var fine folk / de der helt fremst i frontlinjen / så ble det for mørkt der / og det er for dem vi skal slåss / med lysbrytere festet på knokene / for vi kan ikke ha det sånn / at svarte natta bare skal valse rundt / og ta for seg

Tryve Skaug

Fagkveld om folkehelse og livsmestring i norskfaget

Du finner foredragene på Cappelen Damm TV. Undervisningsopplegget Utforskende samtaler om lyrikk med oppgaveark finner du på bloggen vår Fagsnakk.

Hvorfor leser vi dikt? Hvordan kan de skjønnlitterære tekstene bidra til at elevene både kan forstå og uttrykke egne og andres følelser? Hvordan påvirker kunst og kultur vår psykiske helse? Hvordan lese, samtale om og utforske lyrikk? Det blir samtaler, foredrag, diktlesning og konkrete undervisningsopplegg for elever i videregående skole.

Deltakelse er gratis.
 

TID OG STED

  • Onsdag 18. september 2019
  • Fra kl. 17.30 til 21.00, dørene åpner kl. 16.30.
  • Drikke og tapas fra kl. 17.00
  • Forlagshuset Cappelen Damm
  • Adresse: Akersgata 47/49 (krysset Akersgata/Grensen og ved Stortinget T-banestasjon)

Hvordan kan de kunst og litteratur bidra til at elevene både kan forstå og uttrykke egne og andres følelser?

Psykolog og forfatter Finn Skårderud vil snakke om hvordan kunst og kultur kan påvirke vår psykiske helse. Finn Skårderud er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser, og han er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse.

Åse Minde er kunstpsykoterapeut og erstatter Finn Skårderud. Åse Minde har blant annet mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt banebrytende arbeid ved Spiseforstyrrelsespoliklinikken på Gaustad.

Følg med nå

I poesiboka Følg med nå, utgitt på Cappelen Damm, har Trygve Skaug samlet sine mest skjellsettende dikt, med tematikk som opptar ungdommene: Sex, psykisk helse, vennskap, angst, kjærlighet og mye mer.

Trygve Skaug vil framføre dikt, fortelle om sitt forfatterskap og forholdet til ungdommene han skriver for.

 

 

Å lese, samtale om og utforske lyrikk

Lærerne Karen Langvik og Mara Cogni vil snakke om arbeid med lyrikk i klasserommet, og presentere et konkret undervisningsopplegg: Å lese, samtale om og utforske lyrikk, med vekt på innhold og eksistensielle spørsmål.

Hvorfor driver vi og leser dikt?

May Lånke vil snakke om hvordan det lyriske språket er et annet språk enn hverdagsspråket, og hvilke utfordringer og muligheter dette kan by på når elever skal lese og skrive i klasserommet.

FRA FAGFORNYELSEN OG LÆREPLANEN

Om folkehelse og livsmestring i læreplanverket, overordnet del (gjelder for alle fag)

«Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.»

Overordnet del av læreplanverket:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

 

Om det tverrfaglige temaet i norskfaget:

 

Folkehelse og livsmestring

I norskfaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa kan både bekrefte og utfordre elevenes selvbilde og dermed bidra til deres identitetsutvikling og livsmestring.

Sitert fra utkast til læreplan i norsk: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/347?notatId=741