Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Dybdelæring i engelsk – hva betyr det i praksis? Dette er tema på webinaret med Siri Mohammad-Roe, forfatter av Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.

På webinaret vil du få høre mer om:

  • tilrettelegging for mestring og utvikling på alle nivåer
  • de tverrfaglige emnene i Engelsk 8-10
  • arbeid med grammatikk i kontekst
  • hvordan arbeide kontinuerlig med vurdering
  • lærebøkenes rolle i en digital verden
  • flerspråklighet som ressurs i engelskfaget
  • hvordan læreplanen realiseres i Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Skolen fra Cappelen Damm blir presentert av Jørgen Holmstrøm.

Velkommen til webinar!