Velkommen til lansering av KLAR! Her får du lære hvorfor og hvordan Klar er et hjelpemiddel som vil bidra til at flere fullfører videregående skole og kommer ut i jobb.

Klar lærer elevene fagspråket de trenger i praksis og for videre utdanning. Klar finnes for fem yrkesfaglige områder og gir en innføring i ord og uttrykk man må kunne i disse fagene. I webinaret får du flere perspektiver på hvordan Klar kan brukes i undervisningen.

 

Program

Presentasjon av Klar

Hva er Klar, og hva inneholder det? ved forfattere og lektorer Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse

Hvordan bruke Klar?

Bli med inn i klasserommet og se Klar i bruk. Lektor Ellen Seljestokken

Hvorfor kan Klar bli en suksessfaktor?

En faglig diskusjon om læringssituasjoner og læremidler som kan bidra til elever lykkes i yrkesfaglig utdanning eller arbeidspraksis ved forfatterne og Mats ...

 

Etter presentasjonene kan du møte forfatterne og stille spørsmål om Klar og hvordan det kan brukes.

 

Om KLAR – fagspråk i yrkesfagene

Klar finnes for fem yrkesfaglige utdanningsprogram:

- Bygg- og anleggsteknikk
- Helse- og oppvekstfag
- Restaurant- og matfag
- Salg, service og reiseliv
- Teknologi- og industrifag

Klar praksisordbøker
Klar praksisordbøker tar fagspråket på alvor ved å presentere de aller viktigste ord og uttrykk man trenger, sammen med et bilde og en forklaring.

Klar – app inneholder samme ord og uttrykk som i bøkene, og gir skriftlig morsmålsstøtte på seks morsmål. Elevene kan få innholdet opplest på norsk, og tilbys en spillfunksjon for øving. Både i bøkene og i appen kan elevene utvide ordlistene med egne ord og uttrykk.

Til høsten kommer også en språkboks som inneholder mange aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg som tar utganspunkt i de grunnleggende ferdighetene og tverrfaglig arbeid.