Meny

Handlekurv

Samfunnsfag, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi

«Generasjon perfekt». Ungdom i Norge 2017. Hvem er de?

Kjære lærer i samfunnsfagene!

Flink pike, streber, kroppsfiksert, radikalisert, drop out, eller rusmisbruker? Hva slags virkelighet er det vi møter daglig? Hva sier tallene, individene og trendene i samfunnet oss? Hvordan snakker vi om de vanskelige temaene, hvordan møter vi dem i klasserommet?

Vi inviterer deg til en inspirerende fagdag fredag 19. mai i Oslo for lærere i samfunnsfagene. Temaet er ungdom i Norge 2017. Vi presenterer også Samspill, et nyskrevet læreverk i sosialkunnskap. Seminaret er gratis og inkluderer lunsj. For deltakere med lang reisevei subsidierer vi overnatting (se nederst på siden).

PROGRAM

09:30–10:00
Dørene åpner. Registrering, kaffe/te og enkel servering

10:00–10:20
Delta!, samfunnsfag revideres
Redaktør Hege Simensen Hermo

10:20–11:00
Samspill – et nyskrevet læreverk i sosialkunnskap
Tre av forfatterne, Eva Kosberg , Ida Carine Longva og Mona Langø presenterer læreverket

Samspill er et nyskrevet læreverk i sosialkunnskap som gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder. Les om Samspill her

.

 

11:20–12:00
Oslo-ungdoms livssituasjon. Tre sentrale aspekter: veltilpasning, sosial ulikhet og psykiske plager.
Patrick Lie Andersen, forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning.

Oslo-ungdoms livssituasjon på sentrale områder; nære relasjoner, skole og utdanning, fritid og problematferd. Sosial ulikhet – der ulikhet mellom ungdom i vestlige og østlige bydeler er framtredende. Ungdoms psykiske helse, vi ser bekymringsfullt høye nivåer av depressive symptomer blant jenter.

12:00–12:45 Lunsj 

12:45–13:15
Rus og avhengighet. Et ungdomsperspektiv
Stian Haugen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Problemer knyttet til rus og avhengighet kan for mange medføre helsemessige, atferdsmessige og samfunnsmessige konsekvenser. I norsk rusmiddelpolitikk har slike problemer tradisjonelt blitt møtt med forebygging, kontroll og begrensning. Hva har dette å si for dagens unge?

13:15–13:45
Kropp og grenser
Kari Stefansen, forsker, Voldsprogrammet ved forskningsinstituttet NOVA

Om uønsket beføling – hva slags fenomen er det? Hvorfor kan det være nødvendig å skille mellom ulike former for uønsket beføling i forebyggende arbeid blant unge. Betydningen av å bruke begreper som gir mening til unges erfaringer.

14:00–14:30
Innvandrerbarnas klassereiser
Are Skeie Hermansen, postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

I løpet av noen tiår har høy innvandring bidratt til både økende etnisk mangfold og ulikhet i det egalitære norske velferdssamfunnet. I motsetning til sine utenlandsfødte foreldre, omtales imidlertid innvandrernes norskfødte etterkommere ofte som den langsiktige integreringens lakmustest. Hvordan klarer innvandrernes etterkommere seg i utdanning og arbeidsliv i dagens Norge?

14:30–15:00
De vanskelige samtalene med ungdom og foresatte
Bård Fossli Jensen, lege, spesialist i barnesykdommer, ph.d. medisinsk kommunikasjon

Som barnelege jobber Fossli Jensen med barn og unge ved Catosenteret i Son og barn og familier som sliter med langvarige og ofte uforklarte helseplager, som hodepine, kvalme, utmattelse, smerte og høyt skolefravær. Han samarbeider også med Legeforeningen UiO, AHUS og Helsedirektoratet og trener helsepersonell i kommunikasjon med pasienter og pårørende. Foredraget vil gi deg en oppdatering fra forskningsfronten innen medisinsk kommunikasjon, inkludert håndtering av sinne, skepsis, taletrengte, uenighet og redsel.

 

Seminaret er på Gamle Astrup Fearnley Museet i Oslo

Gamle museet har adresse Dronningens gate 4 og ligger ved Norges Bank og Bankplassen i Kvadraturen, Oslo sentrum. Nærmeste T-bane er Jernbanetorget og Stortinget.

Har du lang reisevei og trenger overnatting fra torsdag til fredag?

Dersom du har mer enn to timers reisevei til Oslo og ønsker å overnatte på hotell dekker vi drøyt halvparten om du velger Thon Hotel Oslo Panorama, Rådhusgaten 7B, 0151 Oslo. Hotellet ligger i området ved Akershus festning, og det er bare to minutter å gå til Gamle Astrup Fearnley Museet. Nærmeste T-banestopp er Stortinget og Sentralbanestasjonen. Du må bestille, og eventuelt avbestille hotellrommet selv. Kontakt hotellet på telefon 23 31 08 00 eller e-post oslopanorama@thonhotels.no. Oppgi Referansenr. 24634018 ved bestilling for å få rabatt. Du betaler kun kr 500 ved utsjekking, vi betaler resten.