Fagseminar og lansering av nye GEOGRAFI

NB! Seminaret er utsatt til høsten, og du behøver ikke melde deg av seminaret. Alle som er påmeldt har fått tilsendt nye Geografi i posten.

Vi inviterer til podcast og webinar med forfattere og redaktører i mai. Ønsker dere et digitalt møte på skolen, send e-post til heidi.helgestad(at)cappelendamm.no

 

Kjære geografilærer!

Velkommen til fagseminar og lansering av den nye utgaven av læreverket Geografi. Fagfornyelsen og den nye læreplanen gir faget geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Klimaendringene og oppmerksomheten på samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang. Vi deler ut vurderingseksemplar av den rykende ferske læreboka Geografi (2020) på seminaret.

Seminaret og lunsj er gratis, og vi tilbyr subsidiert overnatting fra mandag til tirsdag, se nederst på siden.

Program

09:30 Registrering og enkel frokost | 10:00-15.30 Faglig program og lunsj |15.30 Seminaret avsluttes

Geografi 2020

Nye Geografi og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen. Inger Hilde Killerud og Alexander Tysseng Reutz er begge redaktører i Cappelen Damm.

Dybdelæring gjennom tverrfaglighet

Fagfornyelsen legger til rette for at geografifaget kan spille en nøkkelrolle i elevenes arbeid med det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Hvordan kan vi utnytte dette til å oppnå målet om dybdelæring i et fag som fortsatt bare har 90 minutter per uke? Torgeir Salih Holgersen er forfatter og lektor ved Blindern vgs.

Feltarbeid i geografi

Feltarbeid kan med enkle grep bli en del av undervisningen i geografi og bidra til elevenes læring og forståelse. Hvordan kan skolens omgivelser bli en del av undervisningsrommet, og hvordan kan vi legge til rette for gode læringsstunder i feltarbeid? Helene Eide er forfatter og lektor ved Lillestrøm vgs.

Geologisk CO2-lagring – trygg og effektiv utslippsreduksjon

Geologisk lagring av CO2 er et viktig tiltak for at Norge skal kunne oppnå rask reduksjon i klimagassutslipp i tråd med internasjonale avtaler. På norsk sokkel er det identifisert mange områder som er godt egnet for å injisere CO2 ned i porøse, saltvannsfylte bergarter dypt under havbunnen. Anja Sundal, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Permafrosten på Svalbard tiner – det er dårlig nytt

Inne i verdens permafrost ligger det lagret dobbelt så mye karbon som det finnes i atmosfæren. Det øverste laget av permafrosten har begynt å tine på Svalbard og i våre fjellområder i Skandinavia, og det samme skjer over hele Arktis, raskere enn forskerne tidligere trodde. Ketil Isaksen, Meteorologisk institutt

Veien forbi klimaendringene

Klimaendringene er her. Rundt oss forandrer jordkloden seg, raskt og dramatisk, og det blir litt verre for hvert år som går. Hva skjer? Hvorfor skjer det? Og hva kan vi sammen gjøre for å komme oss gjennom klimaproblemene? Bjørn H. Samset, Cicero Senter for klimaforskning

Omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner

Kommunene spiller en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og for å nå 2 gradersmålet. De leverer tjenestene du og jeg trenger og har en sentral rolle som lokal samfunnsutvikler. Kommunen griper inn i mange samfunnsprosesser, og er dermed en nøkkelaktør i en omstilling mot et lavutslippssamfunn. Helene Amundsen, CICERO Senter for klimaforskning.

 

Seminaret er i Bjørvika, Oslo

Seminaret er på Oslos nyeste hotell, Clarion Hotel Oslo i bydelen Bjørvika. Nærmeste nabo er det nye Munchmuseet Lambda og Deichmanske bibliotek. Hotellet ligger i gåavstand fra Oslo Sentralstasjon.

Tilbud om overnatting fra mandag til tirsdag

Må du reise langt for å delta, kan du benytte deg av dette tilbudet på Comfort Hotel Grand Central. Hotellet ligger sentralt på Jernbanetorget 1 ved Oslo S og er i kort gåavstand til seminaret.

Du betaler kun 400 kr og eventuelt privat forbruk når du sjekker ut, forlaget dekker resten. Dette gjelder et kun et begrenset antall rom og må bestilles før 7. mars.

Slik bestiller du: Oppgi ref. nr 1123GR010215, navn, dato 16. mars og kredittkortnummer. Send e-post til book.co.grand.central@choice.no eller ring 22 98 28 00.

NB! Du er selv ansvarlig for å bestille og eventuelt avbestille hotellrom. Dersom du ikke benytter allerede bestilt rom, vil hotellet fakturere deg for kr 1190. Rom må avbestilles senest dagen før.