Webinar | Alle tiders historie til fagfornyelsen

Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post i tillegg til at lenken blir publisert på denne siden samme dag. Du kan velge mellom to alternative dager for å delta, programmet er det samme.

Du kan se opptak av webinaret på Cappelen Damm TV.

Program

På webinaret vil du bli bedre kjent med nye Alle tiders historie vg23 til fagfornyelsen. Forfatterne og redaktør snakker om hva som er nytt, hvordan læreverket med digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen.

Alle tiders historie er fagfornyet! 
En gjennomgang av hvordan læreverket er skreddersydd for fagfornyelsen.
Trond Heum, lektor og lærebokforfatter

Historiebevissthet – fagets overordnede mål
Hvordan kan det nye kjerneelementet integreres i historieundervisningen?
Tommy Moum , lektor og lærebokforfatter

Lærebok i påbygging og nytt nettsted
Om revisjonen av Alle tiders historie påbygging og nye nettressurser som gir rom for fleksibilitet, tilpassing, utforsking og fordypning.
Martin Austnes, historiker og redaktør

Tidlig nytid – Norge er en del av verden
Perioden 1500-1800 kan være vanskelig å undervise i. Ola Teige, historiker og forfatter, snakker om hvordan perioden er fremstilt i Alle tiders historie og grep for å få frem sammenhenger og kontraster mellom utviklingen i Norge og internasjonalt.

Demokratiet under press
For 30 år siden virket det som om demokratiet var i fremgang verden over. I dag er utviklingen den motsatte. En forklaring er ekstern: diktaturer som det kinesiske fremstår som en forlokkende modell. En annen er intern: hvor langt kan et demokrati gå i å beskytte seg mot anti-demokratiske krefter uten selv å falle for dem. Kåre Dahl Martinsen, statsviter og forfatter

Har du spørsmål?
Vi svarer på spørsmål etter siste innlegg kl. 16.00. Du kan stille spørsmål i chatten underveis i webinaret eller sende oss på forhånd til redaktør Martin Austnes, martin.austnes@cappelendamm.no

 

Alle tiders historie til fagfornyelsen vg2 og vg3

Alle tiders historie vg2–3 er utgitt som ett bind (2020) og Alle tiders historie vg2 (2021) er klar til skolestart.
Les om nye Alle tiders historie og utgivelsene her.

Her er digitalt vurderingseksemplar!

Nye Alle tiders historie er tilgjengelig som digitalt vurderingseksemplar for deg og kollegene, du behøver ikke bestille. Logg inn med Feide på www.cdu.no > gå til Min side og velg Vurderingseksemplar på venstre side når du er inne.