Webinar | Norskfaget på vg2 og undervisning med Moment

Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post i tillegg til at lenken blir publisert på denne siden. Du kan velge mellom to alternative dager for å delta, programmet er det samme.

Du kan se hele webinaret på Cappelen Damm TV.

Program

På webinaret vil du bli bedre kjent med hvordan du kan bruke læreverket Moment i undervisningen på norsk studieforberedende, og vi vil gå nærmere inn på sentrale temaer i Moment vg2.

Presentasjon av læreverket og hvordan vi har lagt opp til studieforberedende lesing av sakprosa og skjønnlitteratur i Moment ved redaktør og norsklektor Kirsten Kalleberg.

Hva vil det si å bli studieforberedt i norskfaget? Forfatter av Moment og professor ved UiO, Marte Blikstad-Balas, forteller om hvordan Moment trener elevene i kritisk lesing

Hvordan kan vi jobbe med skjønnlitteraturen i et fagfornyet norskfag? Hvordan jobbe med kulturhistorie i fagfornyelsen? Forfatter av Moment og professor ved NTNU, Lars August Fodstad snakker om tolkning og analyse og om hvordan kulturhistorien presenteres i Moment vg2 og Moment vg3

Tekstsamlingene i Moment. Forfatter og norsklektor May Lånke forteller om utvalg, tverrfaglige temaer og oppgavestoff i Moments tekstsamling.

Undervisningsoppleggene i Moments digitale ressurser. Nettressursene til Moment har forslag til romanprosjekter til hvert trinn, og gode undervisningsopplegg med oppgaver til fordypning og utforsking av sentrale og aktuelle temaer. Forfatter og norsklektor May Lånke forteller om ressursene og funksjonalitet på nettstedet.

Spørsmål og svar. Vi svarer på spørsmål etter siste innlegg. Du kan stille spørsmål i chatten underveis i webinaret eller sende oss på forhånd til redaktør Kirsten Kalleberg, kirsten.kalleberg@cappelendamm.no

 

 

Se bøkene som digitalt vurderingseksemplar!

Nye Moment vg2 er tilgjengelig som digitalt vurderingseksemplar for deg og kollegene på skolen fra 15. april, du behøver ikke bestille. Logg inn med Feide på www.cdu.no > gå til Min side og se Vurderingseksemplar.

Moment – norsk studieforberedende til fagfornyelsen

Moment legger godt til rette for dybdelæring og gir elevene reell studieforberedende lese- og skrivetrening i norskfaget. Elevene får gode forklaringer, og de får lese lengre tekster. Vi gir elevene mye støtte underveis i lesingen med oppsummeringsspørsmål, refleksjonsoppgaver, moderniserte tekster, ordforklaringer og sammendrag av kapitlene.

Med Moment lærer elevene å forholde seg aktivt og kritisk til virkeligheten og å tenke selv. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing. Dette kjerneelementet tas også gjennomgående opp i oppgaver, tekstutvalg og annet fagstoff.

Les og hør mer om læreverket Moment vg1-3 og fagfornyelsen på denne siden.