Torsdag 25. og tirsdag 30. august holder vi korte webinarer der du blir kjent med alle mulighetene og verktøyene som ligger coSinus.

Med coSinus får elevene flere verktøy for å lære matematikk, og som lærer får du enda flere muligheter til å variere undervisningen din. Sett av en halvtime sammen med kolleger til å bli med på webinar.

Her er noen av mulighetene i coSinus som vi vil vise deg:

•    Videoleksjoner som kan brukes til omvendt undervisning

•    Hint og tilbakemeldinger underveis i arbeidet med oppgaver

•    Øving og gjennomføring av heldagsprøver

•    Kartleggingsprøver i forbindelse med skolestart

•    Statistikk på all elevaktivitet

•    Variasjon i undervisningen

 

Husk at ved kjøp av nytt klassesett med Sinus-bøker (LK20) til inneværende skoleår, tildeler vi dere like mange årslisenser til coSinus.