Torsdag 9. og tirsdag 14. juni holder vi webinar der du blir kjent med alle mulighetene og verktøyene som ligger coSinus. Vi viser hvordan du kan bruke tjenesten til å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisningen din.

Vi minner om vårt enestående tilbud!
Ved kjøp av nytt klassesett med Sinus-bøker (LK20) til neste skoleår, tildeles like mange årslisenser til coSinus.