KLIKK HER FOR Å SE OPPTAK AV SEMINARET (3:10:00)

 

Velkommen til seminar! Vi gleder oss til å møtes fysisk og til å presentere den nye utgaven av Stein på stein for dere.

Mange endringer er gjort i den nye utgaven, men du vil også kjenne igjen kvalitetene – ryddig struktur, jevn progresjon og gode tekster og oppgaver. Stein på stein Digital er et nytt og innholdsrikt elev- og lærernettsted som gir gode pedagogiske muligheter. Kom og lær mer om nye Stein på stein!

 

Program 2. september 2021

09.30    Dørene åpner. Lett servering

10.00    Presentasjon av nye Stein på stein ved Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

10.45    Stein på stein og den nye læreplanen ved Elisabeth Ellingsen

11.00    Pause

11.15    Grammatikk for læreren ved Kirsti Mac Donald

11.30    Stein på stein Digital – pedagogiske muligheter ved Kjartan Berntsen

12.00    Lunsj

13.00    Uttaleopplæring på B1-nivå ved Aïda Leistad Thomassen

13.30    Ny læreplan – hva er nytt? ved Kaja Winsnes og Lene Vårum

14.30    Slutt

 

Mer om foredragene

Presentasjon av nye Stein på stein: Læreverket har gjennomgått en grundig revisjon og forfatterne presenterer den nye utgaven og viser hva som er nytt.

Stein på stein og den nye læreplanen: Elisabeth Ellingsen viser hvordan læreverket er knyttet til den nye læreplanen i norsk for voksne innvandrere, nivå B1.

Stein på stein Digital: Læreverket har en innholdsrik digital ressurs med oppgaver på to nivåer. Nettressursen gir mulighet for å følge deltakernes aktivitet og progresjon, og til å tilpasse opplegget til grupper og enkeltelever. Redaktør Kjartan Berntsen viser innhold og pedagogiske muligheter.

Uttaleopplæring på B1-nivå: Elementer av uttaleopplæring inngår i mye av det vi driver med i norskopplæringen, men vi kan med fordel dedikere mer tid til eksplisitt uttaleopplæring. Hvordan kan vi gjøre det på B1-nivå? ved Aïda Leistad Thomassen fra Universitetet i Oslo.

Ny læreplan – hva er nytt? Bakgrunn for, og innhold i den nye læreplanen i norsk for voksne innvandrere, presentert av Kaja Winsnes og Lene Vårum fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 

Strømming

Seminaret vil strømmes direkte, slik at det også er mulig å følge det uten å være tilstede på Deichman.

 

Det fysiske seminaret er dessverre fulltegnet. På grunn av smittevernsrestriksjoner er det dessverre kun plass til et begrenset antall deltakere.
 

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plassene på flest mulig skoler. Endelig kursbekreftelse kommer senest 26. august. Skulle du ikke få plass på seminaret på Deichman, er du i alle fall sikret plass på det direktesendte. Ta kontakt ved spørsmål.

 

Velkommen til seminar!

 

Stein på stein 2021

Stein på stein - norsk B1 ny læreplan
Stein på stein
Stein på stein er et læreverk for voksne som vil videreutvikle ferdighetene sine i norsk. Den bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021

Målet er at deltakerne skal ta språket aktivt i bruk og få utvidet kjennskap til norske samfunnsforhold gjennom engasjerende møter med personer i deres jobb og dagligliv. De tverrfaglige emnene og kjerneelementene fra læreplanen er innarbeidet i læreverket, og temaer som omhandler fysisk og psykisk helse, selvrealisering, økonomi, jobbmuligheter, demokrati og samfunn, likestilling, menneskerettigheter og miljøvern er naturlig integrert i teksten. Stein på stein gir svært gode muligheter for differensiering og har en tydelig struktur og jevn progresjon.

Stein på stein Digital har et rikholdig sett med oppgaver på to ulike nivåer, eget opplegg for uttaletrening, engasjerende podkaster, innlest tekst og flere Øv til prøven-tester. Nettstedet gir gode pedagogiske muligheter for læreren, som kan følge elevenes arbeid og tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper, tildele oppgaver og rette og kommentere skriveoppgaver. Læreren finner også veiledninger og ekstraoppgaver her.

 

Les mer om Stein på stein 2021

Les om den nye læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere