Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post i tillegg til at lenken blir publisert her samme dag. Du kan velge mellom to alternative dager for å delta, programmet er det samme.

Se opptak fra webinaret på Cappelen Damm TV.

Se digitalt vurderingseksemplar mens du venter på boka! Alle som er påmeldt webinaret eller har forhåndsbestilt vurderingseksemplar får tilsendt nye Visjon så snart den er på lager andre uka i juni. Se hvor og les mer nederst på siden.

Program

På webinaret får du en presentasjon av nye Visjon og hvordan kjerneelementene i faget er tatt inn i læreverket. Du vil også bli kjent med hvordan lærebok og digitale ressurser er tenkt brukt i undervisningen.

Ny læreplan: engasjement, utforskertrang og kritisk tenkning

Visjon 1 tar markedsføring på alvor. Du som underviser i faget, skal være trygg på at du benytter en komplett læremiddelpakke som dekker mål og intensjoner i ny læreplan. Visjon 1 forbereder elevene på videre studier og et samfunns- og arbeidsliv med behov for fremtidsrettede virksomheter. Bengt Olsen

Nytt og forbedret i Visjon 1

Kort fortalt har vi laget en bok som skal bidra til skaperglede, engasjement, kreativitet og utforskertrang gjennom mange virkelighetsnære og praktiske problemstillinger. Som lærer vil du møte en bok som gir eleven forståelse av bærekraft i markedsføringsarbeidet, og som gir mulighet for dybdelæring og refleksjoner på en rekke interessante områder. Du finner inspirerende cases som har fremkommet gjennom dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i næringslivet, og spennende avsnitt som tar for seg potensielle endringer som kan skje i nær fremtid og eventuelle konsekvenser av disse. Bengt Olsen

Nye digitale ressurser til Visjon

Nye Visjon elev- og lærernettsted inneholder inspirerende innhold som supplerer læreboka. Her finner du ny funksjonalitet som hjelper læreren til å strukturere arbeidet sammen med elevene, kapittelprøver og tester. Blant nyhetene på nettstedet er «Bedriften min», som er en serie med læringsstier som lar elevene arbeide praktisk med å utvikle en markedsplan for en bedrift gjennom skoleåret. Dette gir elevene knagger å henge teoristoff fra boka på, og lar elevene oppdage strukturen i faget. Aleksander Tysseng Reutz

Nye caser på nettsidene

Elisabeth viser frem to eksempler på caser fra nettstedene. Disse casene presenteres som læringsstier, der målet er at elevene skal se hvordan kunnskap om markedsføring brukes i praktisk arbeid i ekte bedrifter. Mange av casene er rikt illustrert, blant annet med videointervjuer med ledere i bedriftene. Elisabeth Blom Tindlund

Spørsmål og svar om nye Visjon

Forfatter og redaktør svarer på spørsmål etter siste innlegg. Du kan stille spørsmål i chatten underveis i webinaret eller sende oss på e-post i forkant av webinaret til Heidi Helgestad, heidi.helgestad@cappelendamm.no

Visjon | vurderingseksemplar og digitale ressurser

Nye Visjon er tilgjengelig nå som digitalt vurderingseksemplar for deg og dine kolleger på skolen. Du behøver ikke bestille! Logg inn med Feide på www.cdu.no > gå til Min side og se Vurderingseksemplar.

Du kan forhåndsbestille vurderingseksemplar og lese mer om Visjon i fagfornyet utgave her. Boka sendes ut så snart den er på lager.

Vi publiserer eksempler på digitale undervisningsopplegg på den nye nettsiden til læreverket utover i juni og fram til skolestart.

Spør oss om digitalt skolebesøk

Ønsker dere et digitalt skolebesøk med presentasjon av nye Visjon? Send oss en e-post med forslag til tidspunkt til heidi.helgestad@cappelendamm.no