Velkommen til fagkveld i religion og etikk i forlagshuset Cappelen Damm!

I midten av mars ble det endelige forslaget til ny læreplan fra læreplangruppen publisert. Forslaget vil være til høring fram til 15. juni og skal etter det behandles politisk og ferdigstilles i direktoratet. I løpet av denne fagkvelden vil vi også høre om bærekraftig utvikling som et av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen og relevansen til både religion og etikk. Og vi gleder oss til fortellerforestilling med ungdommer fra Bergen.

Deltakelse er gratis og vi serverer mat og tilhørende drikke.

Program

16.30 Dørene åpner

17.00–17.45 Min religion og meg (fortellerforestilling)

17.45–18.40 Forslaget til ny læreplan i religion og etikk og KRLE

19.00–19.45 Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?

20.00 Seminaret avsluttes

Foredrag og innslag

Min religion og meg

En miniforestilling for videregående skole om personlig tro og livssyn med unge fra ulike religioner der de forteller hva deres religion betyr for dem.

Inter, kirkelig dialogsenter i Bergen

 

Forslaget til ny læreplan i religion og etikk og KRLE

I midten av mars leverer læreplangruppen som ledes av Geir Skeie sitt forslag til ny læreplan i faget på grunnskolen og i videregående skole. Skeie presenterer forslaget for oss mandag 1. april.

Geir Skeie, professor i religionsdidaktikk

 

Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre? Noen refleksjoner i lys av fagfornyelsen

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema som framheves i fagfornyelsen, både i Overordnet del og i utkastet til ny læreplan. Hva kan denne satsingen bety for undervisningen i faget religion og etikk?

Ole Andreas Kvamme, stipendiat i religion- og etikkdidaktikk