Webinaret er gratis, men du må melde deg på for å delta. Du får tilsendt lenke til seminaret på e-post i tillegg til at lenken blir publisert på denne siden samme dag. Du kan velge mellom to alternative dager for å delta, programmet er det samme.

Se opptak fra webinaret på Cappelen Damm TV.

Program

Bli bedre kjent med hvordan du kan bruke læreverket Delta! i undervisningen i samfunnskunnskap på yrkesfag og studieforberedende. Forfatterne forteller også om tverrfaglighet, dybdelæring, ferdighetstrening og vurdering i samfunnskunnskap.

Delta! i fagfornyelsen

Delta! har som mål å gjøre eleven i stand og motiverte til å delta i klasserommet, samfunnet og demokratiet. I Delta! blir elevene presentert for ulike perspektiver, ulike verdigrunnlag og motsetninger. Nå i mai kommer også Delta! Basis, en forenklet og lettere utgave av læreboka.
Torgeir Salih Holgersen

Tverrfaglighet og dybdelæring

Kompetansemålene er ikke en sjekkliste for punkter man skal komme seg gjennom, men temaer som skal bearbeides og videreutvikles gjennom hele året. I Delta! jobber man aktivt med temaene i flere kapitler for å få fram ulike aspekter og vinkler.
Torgeir Salih Holgersen

Delta! i klasserommet
Et praktisk eksempel på undervisningsopplegg og vurderingssituasjon

Med utgangspunkt i temaene kjønn og grensesetting viser vi hvordan temaer behandles i læreverket Delta! Vi viser hvordan elevene arbeider med tekst og oppgaver i boka, og videre med utforsking og fordypning i de digitale ressursene. Innlegget avsluttes med forslag til konkret gjennomføring av en fagsamtale med vurdering i temaet.
Eva Kosberg

Ferdighetstrening, kildekritikk og digital vurdering i samfunnskunnskap

Elevene får jobbe med samfunnsfaglige ferdigheter, kildekritikk og tekstforståelse, og de får utviklet sin digitale kompetanse med Delta! lærebok og digitale ressurser.
Morten Alexander Iversen

Digitale ressurser i samfunnskunnskap med Delta!

Overordnet presentasjon av nettsted for elev og lærer, samt digitale utgaver av læreboka.

Hege Simensen Hermo

Spørsmål til forfattere og redaktør

Vi svarer på spørsmål etter siste innlegg. Du kan stille spørsmål i chatten underveis i webinaret eller sende oss på forhånd til Heidi Helgestad, heidi.helgestad@cappelendamm.no

Se her! Digitalt vurderingseksemplar av nye Delta! Basis

Nye Delta! og Delta! Basis er tilgjengelig som digitalt vurderingseksemplar for deg og kollegene, du behøver ikke bestille. Logg inn med Feide på www.cdu.no > gå til Min side og se Vurderingseksemplar.

Læreverket Delta!
Lærebok, ny basisutgave, digitale utgaver og digitale ressurser

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. Kunnskap om demokrati og samfunn trenger eleven like mye uansett om planen er å bli lege eller advokat, murer eller kokk.