Kjære engelsklærer!

Informasjon ifm. Korona-utbruddet:

25.03.20: Sannsynligvis vil vi ikke kunne gjennomføre seminarer med publikum tilstede. Seminarene i Trondheim og Bergen er derfor avlyst. I Oslo vil vi filme foredragene (med forbehold) og gjøre dem tilgjengelig i Cappelen Damm TV.

Du trenger ikke å melde deg av dersom du allerede er påmeldt. Alle som er påmeldt vil få tilsendt læreverk for sitt språkfag i posten.

Følg med for oppdatert informasjon.

 

Velkommen til vårens engelskseminar med lansering av våre nye læreverk for engelsk SF og YF til fagfornyelsen 2020, CITIZENS!

Du får gratis vurderingseksemplar, grundig presentasjon av læreverket og de digitale ressursene, i tillegg til gode faglige foredrag om blant annet kulturmøter, flerspråklighet, interkulturell kompetanse og vurdering i fagfornyelsen. Det blir god servering gjennom dagen og – i Oslo, mulighet for omvisning på det nye hovedbiblioteket.

 

Program

Oslo 21. april

09.00 Registrering og bakst

09.30 Presentasjon av Citizens SF, YF og digitale ressurser ved forfattere og redaktører

10.30 Citizens forts.

11.15 Flerspråklighet og språkinnlæring ved Anne Dahl

12.15 Lunsj

13.00 Interkulturell kommunikasjon og vurdering ved Henrik Bøhn

14.30 Pause

14.45 Kulturmøte med England ved Heidi Sævareid

15.30 Slutt

 

Trondheim 20. april | Bergen 24. april

09.00 Registrering  og bakst

09.30 Presentasjon av Citizens SF, YF og digitale ressurser ved forfattere og redaktører

10.30 Citizens forts.

11.15 Lunsj

12.30 Flerspråklighet og språkinnlæring ved Anne Dahl

13.30 Pause

13.45 Hva er egentlig interkulturell kompetanse? ved Magne Dypedahl

14.30 Pause

14.45 Kulturmøte med England, Heidi Sævareid

15.30 Slutt


Oslo 5. mai

14.00 Registrering, kaffe og bakst

14.30 Interkulturell kommunikasjon og vurdering ved Henrik Bøhn

16.00 Tapas og vin

16.45 Presentasjon av Citizens SF, YF og digitale ressurser ved forfattere og redaktører

17.45 Cititzens forts.

18.30 Slutt


Foredragene

Flerspråklighet og språklæring. Anne Dahl

Innen språkforskningen blir vi stadig mer klar over hvor vanlig men også hvor komplekst fenomenet flerspråklighet er, og hva dette har å si for språklæring. I den nye læreplanen for engelsk legges det nå for eksempel vekt på å sammenligne engelsk med «eget språk» og med «andre språk elevene kan». Hvordan kommer elevers flerspråklighet til uttrykk i de nye læreplanene, hvordan reflekterer læreplanene det forskningen sier om flerspråklighet og hva har dette å si for engelskundervisningen i Norge?

 

Dydelæring, interkulturell forståelse, underveisvurdering – hvordan henger det sammen? Henrik Bøhn (kun Oslo)

Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene og hvordan kan vi som lærere bidra til å utvikle elevenes dybdelæring og interkulturelle forståelse, samt praktisere god underveisvurdering i engelskfaget? I hvilken grad kan disse begrepene sees i sammenheng? I dette seminaret ser vi nærmere på disse spørsmålene.

 

Hva er egentlig interkulturell kompetanse? Magne Dypedahl (Bergen og Trondheim)

Interkulturell kompetanse har blitt en sentral del av engelskfaget i fagfornyelsen, men det er mange måter å forstå begrepet på. I de nye læreplanene er det allikevel noen komponenter av interkulturell kompetanse som vektlegges, som blant annet forståelse av kommunikasjonsmønstre og tenkesett. Men hva er det? I dette foredraget vil det gis eksempler på hvordan dette kan konkretiseres, og denne tolkningen av interkulturell kompetanse vil diskuteres i lys av engelskfaget generelt. Hovedmålet er å se på hvordan kan alle deler av engelskfaget, som kulturkunnskap og møte med engelskspråklige tekster, kan brukes til interkulturell læring.

 

Kulturmøte med England. Heidi Sævareid

Mer informasjon kommer.

 

Citizens SF og Citizens YF

Målet med Citizens har vært å lage læreverk som appellerer til elevene og som gjør det mulig å omsette intensjonene i fagfornyelsen til god praksis i klasserommet. Forfatterne presenterer læreverkene og de digitale ressursene og hvordan du kan bruke dem i undervisningen.

Forside Citizens SF engelsk vg1
Les mer om Citizens SF
 
Forside Citizens YF engelsk vg1 yrkesfag
Les mer om Citizens YF
 

Nye Deichman Bjørvika

Seminaret i Oslo er på nye Deichman Bjørvika. Det nye hovedbiblioteket i ligger i byen, mellom Oslo Sentralstasjon og Operaen. Biblioteket åpner 28. mars 2020, og vi gleder oss til være en av de første som kan invitere til et arrangement her.

I biblioteket får du kontakt med både historie, nåtid og framtid i ett og samme hus. Her er Carl Deichmans opprinnelige gave til Oslos innbyggere, en samling på 6000 bøker og du kan sjekke ut stillerommet til kunstprosjektet Framtidsbiblioteket (Future Library) med bøker som først skal leses om 100 år.

Nye Deichmanske bibliotek

Overnatting

Må du reise langt for å delta, kan du benytte deg av dette tilbudet på Comfort Hotel Grand Central . Hotellet ligger sentralt på Jernbanetorget 1 ved Oslo S og er i kort gåavstand til seminaret.

Du betaler kun 400 kr og eventuelt privat forbruk når du sjekker ut, forlaget dekker resten. Dette gjelder et kun et begrenset antall rom og må bestilles før 6. april.

Slik bestiller du: Oppgi ref. nr 1123GR010212, navn, dato 20. april og kredittkortnummer. Send e-post til book.co.grand.central@choice.no eller ring 22 98 28 00 og trykk 2.

NB! Du er selv ansvarlig for å bestille og eventuelt avbestille hotellrom. Dersom du ikke benytter allerede bestilt rom, vil hotellet fakturere deg for kr 1190. Rom må avbestilles senest dagen før.