Kjære engelsklærer!

Velkommen til vårens engelskseminar med lansering av våre nye læreverk for engelsk SF og YF til fagfornyelsen 2020, CITIZENS!

Du får gratis vurderingseksemplar, grundig presentasjon av læreverket og de digitale ressursene, i tillegg til gode faglige foredrag om blant annet kulturmøter, flerspråklighet, interkulturell kompetanse og vurdering i fagfornyelsen. Det blir god servering gjennom dagen og mulighet for omvisning på det nye hovedbiblioteket.

 

Program

  • Presentasjon av Citizens SF og Citizens YF – engelsk til fagfornyelsen
     
  • Flerspråklighet og språkinnlæring ved Anne Dahl
     
  • Kun Oslo: Dybdelæring, underveisvurdering og interkulturell læring i Fagfornyelsen ved Henrik Bøhn
     
  • Kulturmøte med England ved Heidi Sævareid

 

Foredragene

Dydelæring, interkulturell forståelse, underveisvurdering – hvordan henger det sammen? Henrik Bøhn

Dybdelæring og underveisvurdering er sentrale begreper i fagfornyelsen. Utvikling av elevenes interkulturelle forståelse nevnes også spesielt i den nye læreplanen i engelsk. Hva betyr disse begrepene og hvordan kan vi som lærere bidra til å utvikle elevenes dybdelæring og interkulturelle forståelse, samt praktisere god underveisvurdering i engelskfaget? I hvilken grad kan disse begrepene sees i sammenheng? I dette seminaret ser vi nærmere på disse spørsmålene.

 

Informasjon om øvrige foredrag og foredragsholdere kommer!

 

Forside Citizens SF Fagfornyelsen
Les om Citizens SF
 
Forside Citizens YF Engelsk vg1 Fagfornyelsen
Les om Citizens YF
 

 

 

Nye Deichman Bjørvika

Seminaret er på nye Deichman Bjørvika. Det nye hovedbiblioteket i ligger i byen, mellom Oslo Sentralstasjon og Operaen. Biblioteket åpner 28. mars 2020, og vi gleder oss til være en av de første som kan invitere til et arrangement her.

I biblioteket får du kontakt med både historie, nåtid og framtid i ett og samme hus. Her er Carl Deichmans opprinnelige gave til Oslos innbyggere, en samling på 6000 bøker og du kan sjekke ut stillerommet til kunstprosjektet Framtidsbiblioteket (Future Library) med bøker som først skal leses om 100 år.

Nye Deichmanske bibliotek

Overnatting

Vi tilbyr subsidert overnatting ved deltakelse på Osloseminaret fra onsdag til torsdag for dem med mer enn to timers reisevei, dersom hotellet vi har avtale med velges. Mer informasjon kommer.