NB! SEMINARET ER AVSLUTTET

Bli med på en innholdsrik dag med temaer som spenner fra det faglige, via det samfunnsaktuelle til det kulturelle, og med presentasjon av læreverkene Hei! abc og Hei! B1. God mat og god stemning!

PROGRAM 26.04.19

FELLES PROGRAM

09.00  Registrering, kaffe og bakst

09.30  Nye språk i Norge : en språkodyssé ved Pål Eriksen

10.30  Hvordan snakke med deltakerne om barneoppdragelse? ved Ubah Aden

11.30  "Slik lærte jeg norsk", basert på boka med tittelen OG, ved Veronica Salinas

12.15  Lunsj

13.15  PARALLELL ALFABETISERING

            Forfatterne presenterer Hei! abc og gir metodiske tips til undervisningen ved Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim

13.15 PARALLELL B1

            Hei! B1 Samfunnsaktuell norskopplæring for voksne innvandrere ved Vibece Moi Selvik

            Å være innvandrer og LHBTI-person. Nader Turkmani, Skeiv Verden Vest

15.00  Vel hjem!

 

MER OM FOREDRAGENE

Presentasjon av Hei! abc og metodiske tips til undervisningen ved Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim

I tillegg til en gjennomgang av sitt nye læreverk for alfabetisering, vil forfatterne snakke om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Både for dem som skal lære å lese for første gang og de som skal lære og automatisere et nytt alfabet, er mestring og leselyst sentralt. Forfatterne vil dessuten komme inn på differensiering i undervisningen, morsmålsstøtte og viktigheten av å lære å lese på et språk som man mestrer.

Les mer om Hei! abc

 

Hei! B1 Samfunnsaktuell norskopplæring for voksne innvandrere ved Vibece Moi Selvik

Forfatteren redegjør for metodikk, læringssyn, innhold og oppgavetyper i Hei! B1. Du får tips til hvordan du kan bruke læreverket i klasserommet, og eksempler på hvordan vi kan jobbe med tema som kan være utfordrende for deltakerne. Det blir også diskusjon rundt hva vi kan gjøre for å hjelpe flere med å nå nivå B1 og hvordan Norskprøvene påvirker undervisningen.

Les mer om Hei! B1
 

Nye språk i Norge, og hvordan de skiller seg fra norsk ved Pål Eriksen

Nordmenn flest har en språklig horisont som strekker seg ut til våre nabospråk i Norden og i Vest-Europa. Alle kan engelsk, mange kan tysk eller fransk, og noen kan kanskje også spansk eller italiensk. Dette er store verdensspråk, og vi nordmenn kan gi oss sjøl et velfortjent klapp på skuldra for å være så språkmektige. Men samtidig er dette språk som er nære naboer og nære slektninger av norsk – følgelig er de også nokså like norsk i oppbygning, i grammatikk, lydsystem, ordforråd og skriftsystem. Ute i resten av verden finnes det mer enn seks tusen språk, spredt over mer enn hundre språkfamilier. Der finnes det en voldsom variasjon i hvordan språkene er bygd opp, ofte med store forskjeller fra det vi er vant til i Vest-Europa.

De siste femti årene har mennesker med bakgrunn fra mange forskjellige hjørner av språkenes verden kommet til Norge, og forskjellene mellom deres språk og norsk kan ofte føre til utfordringer når de skal lære seg sistnevnte. I mitt foredrag skal jeg ta dere med på en rundtur i noen av disse språkene, og vise dere et utvalg av særegenheter og forskjeller som det lønner seg for lærere i norskundervisninga å kjenne til. 

 

Hvordan snakke med deltakerne om barneoppdragelse? ved Ubah Aden

En forutsetning for å forebygge negativ sosial kontroll, er at foreldrene er trygge på sin omsorgsrolle. Men hvordan får man til det, når barna skal oppdras i en fremmed kultur? Svaret ligger i skole, nettverk og sosialisering med andre. Foreldre er, uansett bakgrunn, de viktigste ressursene for sine barn, og de må forstå sin rolle.

 

Veronica Salinas: OG
OG
"Slik lærte jeg norsk" ved Veronica Salinas

Med utgangspunkt i romanen OG forteller Veronica Salinas om hvordan hun lærte norsk. Foredraget skaper både gjenkjennelse, tårer og latter.

OG handler om en argentinsk au pairs møte med norsk språk og norsk kultur. Hvem blir du når du kommer til et nytt land og ikke behersker språket? Når ingen forstår deg, og alt er fremmed? Når du ikke kan formidle hva du tenker, hva du føler, og hvem du er?

 

Fra normal til normal igjen! ved Nader Turkmani

Turkmani vil snakke om kultur og samfunn i Midtøsten, hvordan skeive har det i Midtøsten og drøfte om deres vilkår skyldes religion eller kultur. Han vil belyse dette med utgangspunkt i sin egen historie som flyktning og LHBTI-person.

 

Arrangementet er gratis for lærere i norskopplæringen.

VELKOMMEN TIL EN INNHOLDSRIK DAG!

 

 

Hei!-seminarer andre steder

Det vil bli satt opp seminarer i Bergen og Trondheim også, som følger:

Hei! abc
Trondheim onsdag 5. juni
Bergen torsdag 6. juni

 

Hei! B1
August

Mer informasjon kommer!

 

Motta invitasjoner på e-post

Ønsker du å motta invitasjoner til kurs og informasjon om nye læreverk? Logg inn/registrer deg øverst på siden, og legg til dine undervisningsfag.

 

Bli med i Facebookgruppa vår

Vi har mye å by på av stort og smått som kan være faglig påfyll eller til nytte i klasserommet. Derfor har vi opprettet en egen, lukket gruppe for NOA-lærere på Facebook. Der kan du også dele ting med andre lærere, spørre og diskutere.
Bli med i Cappelen Damm NOA på Facebook!