Meny

Handlekurv

Cappelen Damms arbeidslivsseminar 2017

Norskopplæring og arbeidsretting – to sider av samme sak?

I det offentlige ordskiftet er arbeidsretting ofte nevnt som nøkkelen til vellykket integrering. Vi ønsker å belyse temaet fra flere vinkler for å identifisere hva som skal til for å lykkes på lærestedet og i det enkelte klasserom.

Seminaret er gratis for ledere og lærere i voksenopplæringen.

Program

 

Åpning

Hilde Lerfaldet, Seniorrådgiver ved Integreringsavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
 

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft
Kenneth Stien, NHO

Innvandrere skal inkluderes i det norske samfunnet, og arbeidsmarkedet er en viktig arena for integrering. Kompetanse og norsk-kunnskaper er blant nøkkelfaktorene for å lykkes i arbeidslivet. Hvordan kan man gjennom arbeidsrettet innsats kople flere innvandrere og arbeidslivet?
 

Arbeidsliv og integrering – hva sier forskningen?
Jon Rogstad, Fafo

I dette foredraget får vi innblikk i det flerkulturelle arbeidslivet. Hvordan er det for Ahmed å søke jobb? Og hva legger arbeidsgiverne egentlig vekt på når de ansetter nye medarbeidere? 
 

Hva ligger i begrepet arbeidsretting av norskopplæringen?
Vigdis Lahaug, Kompetanse Norge

I melding 16 til Stortinget «Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring» er et av tiltakene for å bedre kvaliteten i opplæringen å øke arbeidsrettingen. Vigdis Lahaug vil gi en kort innledning om noen av tiltakene i meldingen og videre presentere og drøfte ulike metodiske tilnærminger til arbeidsretting av norskopplæringen.

 

Lunsj

 

Et skråblikk på norskopplæring og integrering
Leo Ajkic
 

Integrering av arbeidsretting i norskopplæringen – hvordan gjør man det?
Janne Grønningen og Christin Ruth, Røyken voksenopplæring

Røyken voksenopplæring bruker språkpraksis som en selvfølgelig del av norskopplæringen, med en organisering tilpasset et skolerettet og et arbeidsrettet løp. I 2017 deltar skolen i et prosjekt i samarbeid med Kompetanse Norge, der de arbeider med å ta språket fra språkpraksisplassen inn i klasserommet på en bedre måte.
 

Nye muligheter til ordinært arbeid for innvandrerkvinner med lite utdanning
Toril Sundal Leirset, Levanger kommune

I Levanger kvalifiserer innvandrerkvinner med lite skolegang seg raskt for arbeidslivet i et pilotprosjekt med språk- og yrkesopplæring i ett. Gjennom samarbeid mellom voksenopplæring, flyktningetjenesten, NAV og arbeidslivet har man utviklet løsninger som gir innvandrere varig arbeidstilknytning i det ordinære arbeidslivet. Modellen lar seg enkelt integrere som kvalifiseringsløp for andre deltakergrupper. Levanger har fått bosettingsprisen for sitt arbeid.
 

Fra en arbeidsgivers side: Hva kreves for vellykket arbeidspraksis?
Jens Listrup, IKEA Ringsaker

Jens Listrup har kjent på utfordringene ved å ikke snakke språket i landene han har arbeidet i. Disse erfaringene har han brukt i prosjektet med å kombinere arbeids- og språkpraksis for innvandrere ved IKEA Ringsaker, og har lykkes med å skape vellykket praksis for somaliske kvinner.
 

Hvordan trene deltakerne slik at de lykkes i arbeidslivet?
Linda Hagen, Hero kompetanse

Norsk og arbeidslivskunnskap er basisen for å kunne delta i arbeidslivet. Men hva med de uskrevne reglene som ligger i kulturen vår, og som ikke er så lette å oppfatte? Linda Hagen har lang erfaring med kursing innen disse temaene og vil gi oss konkrete innspill på hvordan vi kan hjelpe deltakerne også på dette området. 

 

Seminaret er gratis og inkluderer en god lunsj.

Tid: Fredag 10. mars kl. 9.30- 15.45.

       Registrering og kaffe fra kl. 09.00

Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4 (Gamle Astrup Fearnley-museet).

 

Ta gjerne med deg kolleger, men husk at hver enkelt må logge på/ registrere seg og melde seg på selv.

Vi forbeholder oss retten til å fordele plassene. Dette for at flest mulig skoler skal få mulighet til å delta.

Velkommen til en dag fylt med sterkt faglig innhold, inspirasjon, god mat og mingling med kolleger!