Kunnskap og kritisk tenkning for å skape en bedre verden

Vi inviterer lærere i videregående skole og ungdomsskolen til fagseminar om kritisk tenkning, toleranse og ekstremisme, demokrati og medborgerskap. Mangel på toleranse og mer ekstremisme, fremmedfrykt og forutinntatte holdninger preger store deler av den offentlige debatten. Hvordan kan skolen og lærere forebygge, undervise og møte elever i klasser med utfordrende holdninger? Få konkrete og oppdaterte foredrag, teknikker og ressurser som kan bidra til kritisk tenkning og en mer kunnskapsbasert debatt i klasserommet!

 

Seminaret og lunsj er gratis!

  • Mandag 23. april 2018
  • DogA, Hausmannsgate 16, Oslo sentrum
  • Dørene åpner kl. 9.30
  • Program fra kl. 10.00 til 15.30

Foredragene du bør få med deg!

kl. 14.30–15.25
Dollar Street. Fighting Mega Misconceptions
ved Anna Rosling Rönnlund, Gapminder

kl. 13.25–14.10
Toleranse og ekstremisme i skolen
ved Christer Mattsson, Göteborg Universitet

kl. 12.45–13.25
Debattform og samfunnsutvikling
ved Ingunn Solheim, NRK

kl. 11.00–11.40
Fagfornyelsen – sentrale ideer og begreper
ved Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet

kl. 10.00–10.45
Fagfornyelsen og dybdelæring i samfunnsfagene
ved Torgeir Holgersen, lektor og læremiddelforfatter

 

Dollar Street | Fighting Mega Misconceptions

Tenk deg verden som en gate. Alle husene er linet opp etter inntekt, de fattige bor til venstre og de rike til høyre. Alle andre bor et sted imellom. Hvor vil du bo? Ville livet ditt sett annerledes ut i en annen del av verden? Dollar Street lar deg og elevene finne det ut. Med Dollar Street ønsker Gapminders å få alle til å forstå hvordan folk virkelig lever i verden – utover stereotypene og klisjeene. Her erstatter bilder data! Gapminder har samlet 30 000 bilder og 10 000 videoer fra ulike hjem i hele verden.

Anna Rosling Rönnlund har jobbet med prosjektet i 15 år og holder like engasjerende foredrag som sin svigerfar Hans Rosling gjorde. Dette kan du lett ta hjem og bruke i undervisningen.

 

Ekstremisten i klasserommet – konfrontasjon og dialog

Skolen har fått en betydelig rolle i forebyggingen av voldelig ekstremisme. Men hva vet vi gjennom forskning som kan fungere, hvilke metoder støttes vitenskapelig, og det er fare for at innsatsen kan motvirke sitt eget formål? Med utgangspunkt i en ny doktorgradsavhandling, forklarer Christer Mattsson hvordan skolen kan bidra til å motvirke radikalisering.

Christer Mattsson fra Universitetet i Gøteborg er kjent for sitt arbeid med Toleranseprosjektet og er kjent for sine engasjerende foredrag.

«Morgendagens ekstremister er allerede halvveis gjennom oppveksten og kan være i en risikosone for å bli radikalisert, og det er viktig at lærerne har et sterkt fundament for å stå opp for å åpne diskusjon og undervise i dette," sier Christer Mattsson.

 

Debattform og samfunnsutvikling

Kvifor blir debattar som dei blir? Er krangling bra eller øydeleggande? Kven deltek og kven deltek ikkje i det offentlege ordskiftet? Er det ei generasjonskonflikt i norsk debattkultur?  

Ingunn Solheim har som debattleiar i NRK gjort seg nokre betraktningar om korleis debattform kan påverke samfunnsutviklinga og engasjement blant ungdom.

 

Fagfornyelsen | sentrale ideer og begreper

Torbjørn Ryssevik, spesialrådgiver Utdanningsforbundet sitter tett på arbeidet med fagfornyelsen. I dette foredraget tar han oss gjennom sentrale ideer og begreper, fra Ludvigsenutvalgets rapport til Stortingsmeldingen. Å forstå ideene og begrepene gir deg som lærer en større forståelse av handlingsrommet skolen har.

 

Fagfornyelsen | læremidler i samfunnsfagene

Redaktører og forfattere er godt i gang med arbeidet som skal til for å møte fagfornyelsen og dybdelæringsbegrepet i fagene. I første del av seminaret, forteller forfatter Torgeir Holgersen om hvordan begrepene får konsekvenser for læremidlene.

 

 

Seminaret er på DogA i Oslo sentrum

DogA, Norsk design- og ariktektursenter, Hausmannsgate 16. Trikk og buss går fra Oslo S/Jernbanetorget.

Har du mer enn to timers reisevei og trenger overnatting fra søndag til mandag?

Dersom du har mer enn to timers reisevei til Oslo og ønsker å overnatte på hotell betaler du kun 500 kr, vi dekker resten. Dette gjelder et begrenset antall rom fra søndag 22. til  mandag 23. april. Tilbudet gjelder fram til 13. april. Hotellet ligger sentralt på Østbanehallen ved Oslo S: Comfort Hotel Grand Central https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-grand-central

Slik bestiller du: Oppgi ref: 1123GR007119, navn og dato (22.-23. april), type rom og kredittkortnr. Send e-post til book.co.grand.central@choice.no eller ring 22 98 28 00 og trykk 2. Avbestilling må skje innen 13. april.

NB! Du er selv ansvarlig for å bestille og avbestille hotellrom. Dersom du ikke benytter bestilt rom og ikke har avbestilt i tide, vil vi fakturere deg for våre utlegg.